Библиотека

Библиотеката на Народно читалище „Зора-1945” е създадена през 1945 година. Първият книжен фонд е формиран от дарения на учредителите на читалището. До 1972 г. се помещава в стара частна сграда. След построяването на нова читалищна сграда за библиотеката са определени 260 кв. м. разгъната площ. През 1972 г. към читалището е създаден библиотечен клон в кв. „Г. Бенковски”.

Към момента библиотеката разполага с фонд от 46 489 тома.

Дейността на библиотеката на Народно читалище „Зора” цели да провокира най-вече интереса на децата и младежите към четенето на книги. Някои от инициативите, подчинени на тази цел са:

–         „Време за четене” – литературни празници, в партньорство с издателска къща „Жанет – 45”, в рамките на които срещаме читателите с най-успешните автори на новата българска литература.

–         „Голямото четене на Зора” – успели личности от икономическия, обществения и културния живот на града споделят с учениците от седем училища в града любимата си книга. Осъществено за първи път през 2008г. в подкрепа на националната кампания, продължава да се реализира всяка следваща година.

–         „Летящата читалня” – участниците, от едноименния читателски клуб, гостуват на ученици в основните училища от града с литературно четене на автори, които не са включени в задължителната литература.

–         „Литературни игри” – интерактивни игри, организирани и провеждани от екипа на читалище „Зора-1945”, за надграждане на езиковите и литературни знания на децата  от начален курс.

От 14 октомври 2009 г. библиотеката е целева по Програма „Глобални библиотеки – България” и разполага с оборудвана компютърна зала с 10 работни места. Всеки регистриран читател има право да ползва 1 час безплатен достъп до интернет за комуникация и търсене на информация.

Разполагаме с мултифункционални устройства /скенер, копир и принтер/, които позволяват да извършваме и съответните услуги.