За нас

Председател: Невена Атанасова Димитрова-Иванова

Секретар: Татяна Димитрова Йовчева

Членове на читалищното настоятелство:

Михаил Михайлов; Нина Божилова; Петър Димитров; Христина Женкова и Цветелина Атанасова.

Проверителна комисия:

Николина Георгиева; Йонка Атанасова и Марийка Алексиева.

От създаването си читалище „Зора” е активно действаща институция със собствена визия  и място в културното развитие на града и страната.

Сайтът на читалище „Зора-1945″ – http://zora1945.bg / е реализиран с финансовата помощ на

Програма “ Глоб@лни библиотеки – България“

по проект Литературни игри.net,

осъществен по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти.