Успешно приключи проект „Литературни игри.net”

04.11.2013 Posted by Зора

Успешно приключи проект „Литературни игри.net” , в който участваха 56 ученика от начален курс. От Ямбол участие взеха ученици от 9 училища : НУ „Проф.П. Нойков”, НУ „Св.Св. Кирил и Методий”, ОУ „П.Р.Славейков” , ОУ „Л. Каравелов”, ОУ „Д-р П. Берон”, ОУ „Н. Петрини”, ОУ „Хр. Смирненски” ОУ „Д. Дебелянов” и СОУ „Св. Климент Охридски”.

Достойнство за проекта е, че излезе извън рамките на града и провокира интереса на ученици и от Бургас, Стара Загора, София, Казанлък и читалище „Джон Атанасов” с. Бояджик. Ето и какво е крайното класиране :

Първи клас:

1 място – ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА – ВТОРИ КЛАС ОТ СОУ”МАКСИМ ГОРКИ”, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

2 място – ГЕРГАНА ИВАНОВА – ВТОРИ КЛАС ОТ 107 ОУ”ХАН КРУМ”, ГРАД СОФИЯ

3 място – ТАНЯ КОЛЕВА – ВТОРИ КЛАС ОТ ОУ”П. Р. СЛАВЕЙКОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

Втори клас:

1 място – ПЛАМЕН ХРИСТОВ – ТРЕТИ КЛАС ОТ ОУ”ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” , ГРАД ЯМБОЛ

2 място – АЙШЕ МЮСРЕФОВА – ТРЕТИ КЛАС ОТ ОУ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ГРАД ЯМБОЛ

3 място – КАТЕРИНА СТАНЧЕВА – ТРЕТИ КЛАС ОТ НУ”ПРОФ. П. НОЙКОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

Трети клас:

1 място – ГЕОРГИ ХАЛДЪРОВ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОТ ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

2 място – ИВАН ЙОРГОВ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОТ СОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГРАД ЯМБОЛ

2 място – ДАРИАН КУНДЕВ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС НУ”ПРОФ. П. НОЙКОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

3 място – ДЕНИЦА КОСТОВА – ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОТ ОУ”НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК

Четвърти клас:

1 място – МАЯ ГЕОРГИЕВА – ПЕТИ КЛАС ОТ 48 ОУ”ЙОСИФ КОВАЧЕВ”, ГРАД СОФИЯ

2 място – ЙОАНА-МАРИЯ ЙОРДАНОВА – ПЕТИ КЛАС ОТ ГПЧЕ”ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

3 място – НАТАЛИЯ ИЛЧЕВА – ПЕТИ КЛАС ОТ ОУ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, СЕЛО БОЯДЖИК, ОБЩИНА ТУНДЖА

Comments are closed.