Статут и заявка за участие в ХХХIII ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК “РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ 2015

03.02.2015 Posted by Зора

ХХХIII ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК

 “РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ  2015

 

 

          Организатори: община Ямбол,  читалище „Зора – 1945” и  Регионален  инспекторат по образованието.

Празникът има за цел да популяризира  песенния, инструменталния  и танцов  фолклор на България и да приобщи  младото поколение към ценностите на фолклорните традиции.   

 

 С Т А Т У Т

 

Фолклорният  ученически празник  “Родило се, преродило “ – Ямбол 2015  ще се проведе на 25 април 2015 година от 10.00 часа в  зрителната зала на читалище „Зора-1945”. Конкурсната програма продължава без почивка до явяване  на всички записани кандидати.

 

В рамките на празника се провеждат следните конкурси:

 

     Народно пеене – Конкурс „С песните на Деян Митев”. Участниците изпълняват солово по две народни песни, едната от които е  бавна (безмензурна). Общото времетраене на изпълнението е 4 минути, като безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

 

    Народни инструменти (гайда, кавал, гъдулка и тамбура)– Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

 

Танцови състави – Представят се с изпълнение до 8 минути.

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

Първа –5-9 годишна възраст

Втора – 10-14 годишна възраст

Трета –  15-19 годишна възраст

 

          ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.     Кандидатите внасят в касата на читалището такса за участие в размер на

         10.00 лева за индивидуалните изпълнители

         10.00 лева за танцовите състави

2.     Пътните и дневните разходи са  за сметка на участниците.

3.     Графикът за явяване ще бъде изготвен 7 дни преди конкурса, като всеки участник може да получи информация за участието си  на следните телефони: 046 / 666 951;  GSM: 0879069615

4.     Всички участници трябва да бъдат облечени в народна носия.

 

НАГРАДЕН ФОНД

 

Всички изпълнители, явили се в конкурсите,  получават грамота за участие.Участниците се класират на първо, второ и трето място за всеки инструмент, народно пеене и танцов състав, отделно във всяка възрастова група. Получават диплом и пластичен знак.  Ще бъдат присъдени и три специални награди: Награда от името на Кмета на община Ямбол, Награда от името на Деян Митев , Награда от името на НЧ”Зора-1945”.

 

ЖУРИ

 

Изпълненията  ще се оценяват от  жури, чийто състав включва известни музикални педагози и музиканти.

 

Заявки за участие в празника  се подават до 17 април 2015 г. по приложен образец на адрес:  

 

8600 Ямбол, пл. “Захари Стоянов” № 2А,

Народно читалище “Зора–1945“  или email:  zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт: 046 / 666 951;  GSM: 0879069615

 

Песните на Деян Митев можете да изтеглите от сайта:

 

https://www.dropbox.com/home. Въвеждате адрес на електронна поща: zora_yambol@mail.bg , парола:yambol45. След като се отвори страницата с песните, кликвате върху иконата, която се намира в горната лява част на страницата – тя представлява бял лист със зелена стрелка и пише на английски език „Download” („Свали”). Намира се под надписа „Dropbox“. Ако иконата липсва, кликвате с десен бутон на мишката или на тъчпада върху заглавието на песента и отново натискате  Download” („Свали”). Ако желаете, езикът се сменя от надписа „Chitalishte Zora“, който се намира в десния горен ъгъл на страницата – натискате „Settings” („ Настройки”) и избирате език (например руски). След това обновявате страницата , кликвате с десен бутон на мишката или на тъчпада върху заглавието на песента и отново натискате „Скачать” („Свали”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХXIII  ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК

 “РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ  2015

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия)

 

ЕГН:………………… Тел: ………………………………Email: ………………………………………………………………………………………………

 

Институция/ организация:

………………………………………………………………………………………………

 

Конкурс (народно пеене; инструмент или танци):

………………………………………………………………………………………………

 

Категория и възрастова група: ………………………………………………………………………………………………

 

Ръководител: ………………………………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия/

 

Тел: ……………………………………………………….Email: ………………………………………………………………………………………………

 

Репертоар за участие:

 

1.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Съпровод: …………………………………………………………………………………………

 

Comments are closed.