Ученическият конкурс за компютърни презентации „Аз познавам и приемам твоя свят” бе отчетен в читалище „Зора”

31.03.2015 Posted by Зора

В артсалона на Народно читалище «Зора-1945»  се състоя представянето на презентациите от ученическия компютърен конкурс «Аз познавам и приемам твоя свят» и отчитането на резултатите на участниците в него.

Организатори на конкурса са Основно училище „Йордан Йовков” – Ямбол и Народно читалище “Зора-1945” – Ямбол.      

 Ученическият конкурс е част от проекта „Дъга над Тунджа”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Неговите основни цели са превръщането на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество, възпитаването на децата и младите хора в дух на толерантност и търпимост към различните, както и подобряване на презентационните умения у учениците.

        В предварителния етап на конкурса се включиха 30 деца от 5 до 8 клас от Основно училище „Йордан Йовков”, Основно училище „Д-р Петър Берон”, „Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” и Народно читалище „Зора-1945”. От кандидатите бяха избрани 17 ученици, които представиха своите презентации, свързани с културата на различни етноси.  Участниците се състезаваха индивидуално в две възрастови групи. Те разказваха за празниците, обичаите и традициите на фона собствените им презентации.

            Гости на проявата бяха Мима Кондова, директор на ОУ „Йордан Йовков”, Диана Цонева и Жана Мишинева, помощник-директори в ОУ „Йордан Йовков”, преподаватели от ОУ „Д-р Петър Берон” и Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”, както и родители на участниците.

           Авторитетно жури в състав: Невена Димитрова, председател на НЧ „Зора-1945”, Николина Георгиева, ръководител на проекта, Диана Чавдарова, специалист информационни технологии, определи от всяка възрастова група по трима победители, на които бяха връчени медали и дипломи. В първа възрастова група (5-6 клас) бяха отличени Рафаела Атанасова Фотева от НЧ „Зора-1945″ за презентацията на еврейския празник Пасха, Владимир Емилов Костадинов от ОУ „Д-р Петър Берон“ за „Магията на ромската култура” и  Цветелина Иванова Дочева от Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ за представянето на древния руски обичай Масленица.

           Тримата победители от втора възрастова група бяха Димитър Георгиев Спасов, Рода Петкова Димова и Султана Атанасова Георгиева от ОУ „Йордан Йовков“. Димитър представи ромския празник Банго Васил, Рода презентира Гергьовден, а Султана разказа за традиционната ромска сватба.

 Всички участници получиха грамота за участие и пакет с флаш памет и слушалки, които им бяха връчени от Мима Кондова – директор на училището.

 

 

 

 

 

P1010563 P1010564 P1010565 P1010566 P1010567 P1010568 P1010569 P1010570 P1010571 P1010572 P1010573 P1010574 P1010575 P1010576 P1010577 P1010578 P1010579 P1010580 P1010581 P1010582 P1010583 P1010584 P1010585 P1010586 P1010587 P1010588 P1010589 P1010590 P1010591 P1010592 P1010593 P1010594 P1010595 P1010596 P1010597 P1010598 P1010599 P1010600 P1010601 P1010602 P1010603 P1010604 P1010605 P1010606 P1010607 P1010608 P1010609 P1010610 P1010611 P1010612 P1010613 P1010614 P1010615 P1010616 P1010617 P1010618 P1010619 P1010620 P1010621 P1010622 P1010623 P1010624 P1010625 P1010626 P1010627

Comments are closed.