Ученически фестивал „Песни России“

26.03.2015 Posted by Зора

 

 

 

СТАТУТ

за провеждане на ученическия фестивал „Песни России”, Ямбол  2015

 

Организатори на фестивала

 Фестивалът се организира от Сдружение „Приятели на Русия” и Народно читалище “Зора-1945” – Ямбол с подкрепата на Община Ямбол и Регионален инспекторат по образованието – Ямбол

Цели и задачи на Фестивала

            Фестивалът си поставя следните цели: разпространение и популяризиране на руското песенно богатство сред българските ученици; формиране на положително отношение към руската култура и Русия; повишаване на мотивацията за изучаване на руски език; възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

Време и място за провеждане на Фестивала

            Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 16 май 2015 година от 10.00 часа в зрителната зала на Народно читалище „Зора-1945”-Ямбол.

За тържественото откриване на фестивала е необходимо участниците да подготвят изпълнение на песента „Солнечный круг”.

 

Условия за участие във Фестивала

Във фестивала „Песни России” могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални изпълнители на руски песни.

Творческите колективи да бъдат в състав до 20 ученици.

Допуска се и участие на деца от детски градини.

На Фестивала могат да се представят руски песни от различни жанрове и с различен музикален съпровод. Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява една песен с продължителност до 3 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи:

§  7 – 10 години (І – ІV клас);

§  11 – 15 години (V – VІІІ клас);

§  16 – 19 години (ІХ – ХІІ клас)

 

Награждаване на участниците и лауреатите на фестивала

            Всички участници в „Песни России” ще получат грамота за участие. Авторитетно жури ще отличи по три колектива и по три индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.

 

Заявките за участие във фестивала се приемат до 30 април 2015 г. на

e-mail: klub-ru@yandex.ru

За повече информация: тел. 046/666 951

 

ЗАЯВКА

за участие в ученическия фестивал „Песни России”- Ямбол 2015

 

 

1.

 

Участник

 

 

Име, презиме и фамилия на индив.участник

Название на Вокалната група

(брой ученици)

2.

Училище, град (село)

 

 

 

 

3.

Клас

В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят?

 

4.

Ръководител

 

 

 

 

5.

Название на песента

 

 

 

6.

Автори на песента

(ако са известни) 

или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

 

 

7.

Информация за контакти

(телефони, e-mail, лице за контакти)

 

 

 

 

 

 

Заявката трябва да бъде изпратена до 30 април 2015 г на e-mail: klub-ru@yandex.ru

 

 

Comments are closed.