КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК – ЯМБОЛ 2015

09.11.2015 Posted by Зора

КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК – ЯМБОЛ 2015
17 – 25 декември 2015 г.

Организатори: Община Ямбол, НЧ „Пробуда-1909” – Ямбол, НЧ „Зора-1945” – Ямбол и Младежки дом „Георги Братанов” – Ямбол

РЕГЛАМЕНТ

ЦЕЛ НА КОЛЕДАРСКИЯ ПРАЗНИК
___________________________
Главната цел на Коледарския празник – Ямбол 2015 е да допринесе за съхраняването на духовното богатство на българите, да популяризира традициите и вярванията, свързани със зимните народни празници и обичаи, да възпитава и утвърждава национално самосъзнание чрез богатото българско песенно и танцово фолклорно наследство.

КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
____________________________
Коледарският празник – Ямбол 2015 е с конкурсен характер и включва:

• КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ КОЛЕДАРСКИ ГРУПИ
__________________________________
Конкурсът за детски коледарски групи е за участници от 3 до 14 години в две възрастови групи: от 3 до 7 години и от 8 до 14 години.
В конкурса за детски коледарски групи могат да участват обредни, певчески и танцови коледарски групи.
Конкурсът ще се проведе на 17 декември 2015 г. от 10:00 ч. в Младежки дом „Георги Братанов” – Ямбол.

• КОНКУРС ЗА ТАНЦОВИ КОЛЕДАРСКИ ГРУПИ
____________________________________
Конкурсът за танцови групи е за участници над 14 години.
В конкурса за танцови коледарски групи могат да участват само танцови коледарски групи от град Ямбол.

Конкурсът ще се проведе в два кръга:
Първи (селекционен) кръг – конкурс за допускане на танцовите коледарските групи до втори финален кръг.
Конкурсната програма се провежда в два последователни дни в кварталите, носители на традицията на танцуващите ямболски коледари – кв. „Каргон” и І градски жилищен район („Баира”).
Танцовите коледарски групи от кв. „Каргон” ще се състезават за допускане във финалния кръг на 18 декември 2015 г. от 18:00 ч. пред НЧ „Пробуда-1909”.
Танцовите коледарски групи от І градски жилищен район („Баира”) ще се състезават за допускане във финалния кръг на 19 декември 2015 г. от 11:00 ч. пред НЧ „Зора-1945”.
Втори (финален) кръг – конкурс за определяне на носителите на призови отличия.
Участват десетте (10) най-добре представили се танцови коледарски групи в селекционния кръг.
Финалният кръг на конкурса за танцови коледарски групи за участници над 14 години ще се проведе на 25 декември (Коледа) 2015 г. от 13:00 ч. – Централна градска част, ул. „Г. Раковски”, пред Община Ямбол.

• КОНКУРС ЗА ПЕВЧЕСКИ И ОБРЕДНИ ГРУПИ
____________________________________
Конкурсът за певчески и обредни групи е за участници над 14 години.
В конкурса за певчески и обредни коледарски групи могат да участват певчески и обредни коледарски групи от Ямболския регион и страната.
Конкурсът ще се проведе на 25 декември 2015 г. от 10:30 ч. – Централна градска част, ул. „Г. Раковски”, пред Община Ямбол.
Разходите по пребиваването на участниците са за тяхна сметка или на организациите и институтите, които ги подкрепят.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
_____________
Ред за явяване
Редът за явяване на групите в конкурсните програми по категории се определя от организаторите и се публикува на интернет сайтовете им два дни преди провеждането на съответния конкурс.

Времетраене на изпълненията
Изпълнението на участниците в конкурса за детски коледарски групи (за участници от 3 до 14 години) е до 8 минути.
Изпълнението на участниците в конкурса за танцови коледарски групи (за участници над 14 години) е до 10 минути.
Изпълнението на участниците в конкурса за певчески и обредни коледарски групи (за участници над 14 години) е до 10 минути.

Журиране
Журито на Коледарския празник – Ямбол 2015, съставено от специалисти в областта на етнографията и фолклорното изкуство, ще оценява изпълненията в конкурсните програми на различните категории коледарски групи и ще присъди наградите от името на организаторите.

Критерии за оценяване
Изпълнителско майсторство – вярно представяне на коледната певческа и танцова традиция
Артистичност на изпълнението
Подбор на репертоара
Музикален съпровод
Облекло
Персонажи

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
_________________
Всички групи, желаещи да участват в Коледарския празник – Ямбол 2015 попълват Заявки за участие – по образец.
Заявки за участие могат да се изтеглят от сайтовете на Община Ямбол, Младежки дом „Георги Братанов”, НЧ „Пробуда-1909”, НЧ „Зора-1945” или да се получат на място от организаторите.

Крайният срок за подаване на заявките е 7 декември 2015 г.

Попълнените заявки могат да се изпратят в електронен вариант на имейлите на организаторите или на хартиен носител на посочените адреси:
Конкурс за детски коледарски групи – Младежки дом „Георги Братанов”: 8600 гр. Ямбол, Градски парк, п. к. 122; e-mail: mldom@abv.bg
Конкурс за танцови коледарски групи в кв. „Каргон” – НЧ „Пробуда-1909”: 8600 гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3; e-mail: probudа1909@abv.bg
Конкурс за танцови коледарски групи в І градски жилищен район („Баира”) – НЧ „Зора-1945”: 8600 гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2 А; е-mail: zora_yambol@mail.bg
Конкурс за певчески и обредни групи – Община Ямбол: 8600 гр. Ямбол, ул. „Георги Раковски” № 7, стая 404; факс: 046/662247; e-mail: yambol@yambol.bg, t_bogdanova@yambol.bg

НАГРАДИ
________
В различните категории и възрастови групи ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда за цялостно представяне – парична премия и грамота.
Паричните премии се превеждат по банкови сметки на институциите, чиито представители са коледарските групи, носители на призовите отличия.
Поощрителни награди и награди за персонажи се допускат само за участниците в конкурса за детски коледарски групи, с цел стимулиране на приемствеността на традицията.
Всички коледарски групи получават диплом за участие.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРАЗНИКА
_________________________
Община Ямбол
телефони: (046) 681404, (046) 681225; e-mail: yambol@yambol.bg

НЧ „Пробуда-1909”
телефони: (046) 663936, (+359) 878700342, (+359) 878700243; e-mail: probudа1909@abv.bg

НЧ „Зора-1945”
телефони: (046) 666951, (+359) 879 069 615; е-mail: zora_yambol@mail.bg

Младежки дом „Георги Братанов”
телефони: (046) 66 16 85, (046) 66 16 86; e-mail: mldom@abv.bg
.

КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК – ЯМБОЛ 2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

• Наименование на групата: _________________________________________________
(детска, певческа, обредна, танцова)

• Представител на _________________________________________________________
(читалище, училище, фирма, населено място)

• Възрастова група: ________________________________________________________
(от 3 до 7 г.; от 8 до 14 г.; над 14 години)

• Ръководител: ____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

• Лице за контакт: _________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

• Адрес за кореспонденция: _________________________________________________
(адресат, ул. №, населено място)

• Телефон, GSM: __________________________________________________________
(лице за контакт, ръководител на групата)

• E-mail: _________________________________________________________________

• Брой участници: _________________________________________________________

• Програма за участие: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

• Транспорт (вид на превозното средство и рег. №) ______________________________

Дата: _________________ Име и подпис на заявителя: ____________________

Заявките за участие в празника се подават до 7 декември 2015 г. на посочените адреси, съобразно условията в регламента:

Младежки дом „Георги Братанов”
Адрес: 8600 гр. Ямбол, Градски парк, п. к. 122
E-mail: mldom@abv.bg

НЧ „Пробуда-1909”
Адрес: град Ямбол 8601, пл. „Страшимир Кринчев” №
E-mail: probudа1909@abv.bg

НЧ „Зора-1945”
Адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2 А
Е-mail: zora_yambol@mail.bg

Община Ямбол
Адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. „Георги Раковски” № 7
Факс: 046/662247
E-mail: yambol@yambol.bg, t_bogdanova@yambol.bg
Koleda_2015_Pismo-pokana

Comments are closed.