ХХХIV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК “РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ 2016

10.03.2016 Posted by Зора

ХХХIV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК
“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ 2016
Организатори: община Ямбол, читалище „Зора – 1945” и Регионален инспекторат по образованието.
Празникът се провежда с подкрепата на Министерство на културата. Има за цел популяризирането на песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции.

С Т А Т У Т

Фолклорният ученически празник “Родило се, преродило “ – Ямбол 2016 ще се проведе на 23 април 2016 година от 10.00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945”. Конкурсната програма продължава без почивка до явяване на всички записани кандидати.

В рамките на празника се провеждат следните конкурси:

Народно пеене – Конкурс за тракийска песен – по избор.
Участниците изпълняват солово по две народни песни, едната от които е бавна (безмензурна). Общото времетраене на изпълнението е 4 минути, като безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

Народни инструменти (гайда, кавал, гъдулка и тамбура).
Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.
Танцови състави – Представят се с изпълнение до 8 минути.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Първа – 5-9 годишна възраст
Втора – 10-14 годишна възраст
Трета – 15-19 годишна възраст
ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Кандидатите внасят в касата на читалището такса за участие в размер на:
– 10.00 лева за индивидуалните изпълнители;
– 15.00 лева за танцовите състави.
2. Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.
3. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
НАГРАДЕН ФОНД

Всички, изявили се в конкурсите, получават грамота за участие. Наградените се класират на първо, второ и трето място за всеки инструмент, народно пеене и танцов състав, отделно във всяка възрастова група. Получават диплом и пластичен знак. Ще бъдат присъдени и две специални награди: Награда от името на Кмета на община Ямбол и Награда от името на НЧ ”Зора-1945”.

ЖУРИ

Изпълненията ще се оценяват от музикални педагози и музиканти.
Заявки, за участие в празника, се подават до 18 април 2016 г. по приложен образец на адрес:

8600 Ямбол, пл. “Захари Стоянов” № 2А,
Народно читалище “Зора–1945“ или
e-mail: zora_yambol@mail.bg
Телефони за контакт: 046 / 666 951; GSM: 0879069615
ХХXIV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК
“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ 2016

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е

Участник:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ……………………………… … Тел: …………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………

Институция / организация:
………………………………………………………………………………………………

Конкурс (народно пеене; инструмент или танци):
………………………………………………………………………………………………

Възрастова група: ………………………………………………………………………………….

Ръководител: ………………………………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия/

Тел: ……………………………………………………….
Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Съпровод: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

Comments are closed.