Archive for: ‘април 2017’

Ученически фестивал „Песни России“ – статут

04.04.2017 Posted by Зора

СТАТУТ
за провеждане на ученическия фестивал „Песни России”, Ямбол 2017

Организатори на фестивала
Фестивалът се организира от Народно читалище “Зора-1945” – Ямбол и Сдружение „Приятели на Русия” с подкрепата на Община Ямбол и Регионален инспекторат по образованието – Ямбол.

Цели и задачи на Фестивала
Фестивалът си поставя следните цели: разпространение и популяризиране на руското песенно богатство сред българските ученици; формиране на положително отношение към руската култура; повишаване на мотивацията за изучаване на руски език; възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

Време и място за провеждане на Фестивала.
Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 27 май 2017 година от 10.30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945”.
За тържественото откриване е необходимо участниците да подготвят изпълнение на песента „Солнечный круг”.

Ученическият фестивал „Песни России” – 2017 включва в себе си два конкурса:
1. Конкурс за рисунка и за литературно произведение (разказ, есе, съчинение, стихотворение) на тема „Да здравствует Фестиваль!” („Да живее Фестивалът!”)
2. Конкурс за изпълнение на руска песен за индивидуални участници и творчески колективи.

Условия за участие в конкурса „Да здравствует Фестиваль”
Конкурсът «Да здравствует Фестиваль!» е доброволно съревнование между деца и младежи за най-добра авторска работа, разкриваща възгледите на учениците по темата. Участието е индивидуално. Колективно творчество не се приема.
Участниците се състезават в три възрастови групи:
 7- 10 години (І – ІV клас)
 11 – 15 години (V – VІІІ клас)
 16-18 години (ІХ-ХІІ клас)

Категория І . Конкурс за най-добро литературно произведение.
Литературните произведения (разказ, есе, стихотворение, съчинение) могат да бъдат написани на български език, но руският език ще носи допълнителни точки при оценяването.

Изисквания за оформяне на конкурсните творби:
 с текстов редактор Word, шрифт Times New Roman, 12 размер, междуредов интервал – 1;
 обемът на работата трябва да бъде не повече от 2 печатни страници с посочения шрифт;
 Конкурсните работи се представят в електронен и хартиен вариант.
Изисквания към съдържанието на литературните творби:
 Уникалност: литературното произведение трябва да бъде написано самостоятелно и да съдържа личното мнение на автора.
 Грамотност: допуснатите граматични грешки в произведенията ще повлияят на оценката.

Категория ІІ. Конкурс за рисунка
Рисунките на участниците могат да отразяват не само традиционния ученически фестивал „Песни России”, който всяка година се провежда в град Ямбол, но и да представят идеите на младите хора за провеждане на различни ученически фестивали.

Изисквания за оформяне на творбите:
 Техника – живопис или графика; материали – без ограничения;
 Формат на рисунките – А 4 ;
 Брой на рисунките, представени от един автор – до 3.

На гърба на рисунката трябва да се посочи:
– име на творбата;
– име, презиме и фамилия на автора;
– училище, клас и възраст;
– адрес, телефон за контакти.

Отчитане на конкурса и награждаване на победителите
Компетентно жури ще излъчи победителите. Съгласно регламента във всяка възрастова група ще бъдат определени по 3 призови места.
На всички участници ще се раздадат грамоти и рекламни сувенири.
Победителите ще получат специални отличия. Награждаването ще се състои на тържествена церемония, на 27 май от 13,00 часа в Народно читалище «Зора-1945» – Ямбол.
Организаторите си запазват правото да ползват конкурсните работи с нетърговска цел за публикации в печатни издания, за участия в изложби и интернет пространството.

В конкурса за изпълнение на руска песен могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални изпълнители на руски песни.
Творческите колективи да бъдат в състав до 20 ученици.
Допуска се и участие на деца от детски градини.
Могат да се представят руски песни от различни жанрове и с различен музикален съпровод. Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява една песен с продължителност до 3 минути.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи:
 7 – 10 години (І – ІV клас);
 11 – 15 години (V – VІІІ клас);
 16 – 19 години (ІХ – ХІІ клас)

Награждаване на участниците и лауреатите
Всички участници в „Песни России” ще получат грамота за участие. Авторитетно жури ще отличи по три колектива и по три индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.

Краен срок за получаване на конкурсните творбите и заявките за участие:

19 май 2017 г.

на адрес: гр. Ямбол, Народно читалище „Зора”, пл. „Захари Стоянов” 2 А
и на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Информация на телефони: 046/666 951; 0879 06 96 15.

ЗАЯВКА
за участие в ученическия фестивал „Песни России”- Ямбол 2016
1.
Участник

Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник
Название на Вокалната група
(брой ученици)
2. Училище, град (село)

3. Клас
В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят?
4. Ръководител

5. Название на песента

6. Автори на песента
(ако са известни)
или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

7. Информация за контакти
(телефони, e-mail, лице за контакти)

фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“

04.04.2017 Posted by Зора

ХХХV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2017
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата и Община Ямбол.
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
СТАТУТ
Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2017 ще се проведе през месец април в два етапа.
Първи етап: Изложба на рисунки, великденска украса и обредни хлябове. Откриването на изложбата и награждаването на участниците ще се състои на 13 април 2017 г. от 10,30 часа в Арт салона на НЧ „Зора-1945”.
Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе на 29 април 2017 г. от 10,00 часа в Зрителната зала на читалището.
1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.
Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.
2. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.
Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.
3. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Първа – предучилищна възраст;
Втора – 7-10 годишна възраст;
Трета – 11-14 годишна възраст;
Четвърта – 15-19 годишна възраст.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Кандидатите внасят в касата на читалището такса за участие в размер на:
– 5,00 лева за индивидуалните изпълнители;
– 10, 00 лева за съставите.
2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
3. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
4. Желателно е всички участници във втори етап да знаят песента „Де е България” („Питат ли ме дей зората”) – текст: Иван Вазов, музика: Панайот Пипков.

ЖУРИ И НАГРАДИ:
Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.
Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

НЧ „Зора-1945”
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

За първи етап: срок за предаване на експонатите – 10 април 2017 г.
За втори етап: заявките се подават до 25 април 2017 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945”
пл. „Захари Стоянов” № 2 А
8600, гр. Ямбол или
e-mail: zora_yambol@ mail.bg
Телефони за контакт: 046/ 666 951 и 0879069615.

Приложение: заявка за участие.

ХХXV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ
“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ, 2017

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е

Участник: ……………………………………………………………………………………………………
( име, презиме, фамилия)
ЕГН : ……………………………… … Тел: …………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………
Институция / организация: …………………………………………………………………………
Конкурс (народно пеене; инструмент или танци):
………………………………………………………………………………………………………………..
Възрастова група: ………………………………………………………………………………….
Ръководител: ………………………………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия/
Тел: ……………………………………………………….
Email: ……………………………………………………..
Репертоар за участие:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3.
Съпровод: …………………………………………………………………………………..