фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“

04.04.2017 Posted by Зора

ХХХV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2017
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата и Община Ямбол.
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
СТАТУТ
Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2017 ще се проведе през месец април в два етапа.
Първи етап: Изложба на рисунки, великденска украса и обредни хлябове. Откриването на изложбата и награждаването на участниците ще се състои на 13 април 2017 г. от 10,30 часа в Арт салона на НЧ „Зора-1945”.
Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе на 29 април 2017 г. от 10,00 часа в Зрителната зала на читалището.
1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.
Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.
2. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.
Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.
3. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Първа – предучилищна възраст;
Втора – 7-10 годишна възраст;
Трета – 11-14 годишна възраст;
Четвърта – 15-19 годишна възраст.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Кандидатите внасят в касата на читалището такса за участие в размер на:
– 5,00 лева за индивидуалните изпълнители;
– 10, 00 лева за съставите.
2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
3. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
4. Желателно е всички участници във втори етап да знаят песента „Де е България” („Питат ли ме дей зората”) – текст: Иван Вазов, музика: Панайот Пипков.

ЖУРИ И НАГРАДИ:
Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.
Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

НЧ „Зора-1945”
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

За първи етап: срок за предаване на експонатите – 10 април 2017 г.
За втори етап: заявките се подават до 25 април 2017 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945”
пл. „Захари Стоянов” № 2 А
8600, гр. Ямбол или
e-mail: zora_yambol@ mail.bg
Телефони за контакт: 046/ 666 951 и 0879069615.

Приложение: заявка за участие.

ХХXV ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ
“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ, 2017

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е

Участник: ……………………………………………………………………………………………………
( име, презиме, фамилия)
ЕГН : ……………………………… … Тел: …………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………
Институция / организация: …………………………………………………………………………
Конкурс (народно пеене; инструмент или танци):
………………………………………………………………………………………………………………..
Възрастова група: ………………………………………………………………………………….
Ръководител: ………………………………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия/
Тел: ……………………………………………………….
Email: ……………………………………………………..
Репертоар за участие:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3.
Съпровод: …………………………………………………………………………………..

Comments are closed.