Национален фолклорен ученически фестивал Родило се, преродило“ 2020

28.02.2020 Posted by Зора

ХХХ VIII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2020

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата и Община Ямбол.
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
СТАТУТ
Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2020 ще се проведе през месец април в два етапа.
Първи етап: включва конкурси, свързани с пролетния цикъл от календара на българина – за рисунка и великденска украса. Откриването на изложбата с творбите на участниците и награждаването на победителите ще се състои на в Арт салона на НЧ „Зора-1945” на 09 април 2020 г. от 10:30 часа.
Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе в Зрителната зала на читалището на 25 април 2020 г. от 10:00 часа.
1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.
Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.
2. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.
Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.
3. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Първа – предучилищна възраст;
Втора – 7-10 годишна възраст;
Трета – 11-14 годишна възраст;
Четвърта – 15-19 годишна възраст.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
3. Такси за участие:
– 7,00 лева за индивидуалните изпълнители;
– 20, 00 лева за съставите.
Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:
Общинска банка АД
BG27SOMB91301047278801 BIC: SOMBBGSF
за конкурса „Родило се, преродило“ .

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.
Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

За първи етап: срок за предаване на експонатите – 3 април 2020 г.
За втори етап: заявките се подават до 16 април 2020 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945”
пл. „Захари Стоянов” № 2 А
8600, гр. Ямбол или
e-mail: zora_yambol@ mail.bg
Телефони за контакт: 046/ 666 951 и 0879069615.

Приложение: заявка за участие.

ХХXVIII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ
“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ, 2020

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е

Участник: ………………………………………………………………………
( име, презиме, фамилия)
ЕГН : ……………………………… … Тел: ……………………………………….
E-mail: ……………………………………………………
Институция / организация: …………………………………………………………………………
Конкурс (народно пеене; инструмент или танци):
……………………………………………………………………………………
Възрастова група и брой участници:
………………………………………………………………………………….
Ръководител: ………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия/
Тел: ……………………………………………………….
Email: ……………………………………………………..
Репертоар за участие:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………

Съпровод: ………………………………………………………………………….

Comments are closed.