28.02.2020 Posted by Зора

 НЧ „Зора-1945″

О Р Г А Н И З И Р А:

 

МЛАДЕЖКИ  ОРАТОРСКИ  ФОРУМ

„ЗАВЕТИТЕ  НА  ЛЕВСКИ –

ПОСЛАНИЕ  КЪМ  БЪДЕЩЕТО“

 

ТРЕТОТО  ИЗДАНИЕ  НА  КОНКУРСА  СЕ  ОСЪЩЕСТВЯВА

 

 С  ПОДКРЕПАТА  НА  ОБЛАСТНИЯ  УПРАВИТЕЛ  НА  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

И  СЪДЕЙСТВИЕТО  НА  РЕГИОНАЛНО  УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

  1. Цел на конкурса: възпитаване у младите хора на основни национални ценности – родолюбие, достойнство, дълг и отговорност към държава, нация, Родина.
  2. Участниците във форума са ученици от 10, 11 и 12 клас.
  3. Форумът се провежда в два кръга:
    • Първи /задочен/  кръг – в рамките на всяко училище, приело да участва в конкурса, се излъчват от 1 до 3-ма финалисти в трите категории – 10, 11 и 12 клас.
    • Втори кръг –  26  март  2020  г., 13,00 часа, в Арт салона на         НЧ „Зора-1945“ – Ямбол – последователно представяне на всеки един от участниците пред публика и жури. Медийно отразяване.

Представянето на всеки участник е индивидуално и включва: име, клас, учебно заведение, изложение по темата без директно ползване на помощни текстови материали или електронно устройство.

Времетраене на изпълнението – от  3 до 5 минути.

Жури от професионалисти определя победителите.

Разходите за пътуването са за сметка на участниците.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 20 март 2020 г. на

e-mail: zora_yambol@mail.bg.

 

Награден фонд:

Всички представили се ще получат грамоти за участие.  Присъждат се първа, втора и трета награда във всяка категория; награда „Любимец на публиката“ и специалната награда на НЧ „Зора-1945“, придружени с парична премия и диплом.

Телефони за контакти:  046/ 666 951;   0879069613;   0879069615.

 

Comments are closed.