16.03.2020 Posted by Зора

НЧ „Зора-1945″ – Ямбол пл. „Захари Стоянов“ 2А e-mail: zora_yambol@mail.bg, 0879069613
 
З А П О В Е Д
№ 7/16.03.2020 г.
 
На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България във връзка с извънредното положение в страната
 
НАРЕЖДАМ:
 
Да бъдат преустановени всички дейности в НЧ „Зора-1945” до 29.03.2020 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители, преподаватели и ръководители за сведение и изпълнение.
 
Евдокия Янкова, Секретар на НЧ „Зора-1945”

Comments are closed.