УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИТЕ НА ЕВРОПА“ – ЯМБОЛ, 2021

14.04.2021 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“ – ЯМБОЛ,  2021

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка налага фестивалът да се реализира в онлайн формат.

Фестивалът се организира  от  НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Целите на фестивала са следните:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

                        С Т А Т У Т

 

Ученическият фестивал „Песните на Европа” – Ямбол, 2021 ще се проведе през месец май и включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене.

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;

втора: 7 – 10 години;

трета: 11 – 15 години;

четвърта: 16 – 19 години.

Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията –

13 май 2021 г.  на  e-mail:  zora_yambol@abv.bg

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си изпълнението му да бъде използвано за целите на конкурса в рекламни материали, филми и др.

Изисквания за видеозаписите:

 • да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
 • да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала.

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Видео-изпълненията ще се оценяват от професионално жури на        15 май 2021 г.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Класираните на първо, второ и трето място получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 май  2021 г. на сайта и фейсбук страницата  на НЧ „Зора-1945”.

 

Телефони за контакт:  046/ 666 951;   0879069615;  0879069613.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А

за участие в ученическия фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2021

 

 1. Участник: ………………………………………………………………………………….

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник и институция, която представлява)

 

 1. Название на Вокалната група: ……………………………………………………… (Институция, която представляват)

3. Брой участници: ………………………………………………………………………….

 1. Училище, град (село) …………………………………………………………………..

5. Клас ……………………………………………………………………………………………

6. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? ………………….

 1. Ръководител: ………………………………………………………………………………
 2. Име на песента ……………………………………………………………………………
 3. Автори на песента ………………………………………………………………………..

(ако са известни) или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

10. Информация за контакти ……………………………………………………………..

(телефони, e-mail, лице за контакти)

Забележка: Полетата съссе попълват задължително!

 

 

About Зора

организатор на игрите

Comments are closed.