Archive for: ‘март 2022’

09.03.2022 Posted by Зора

40  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                               „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2022

 

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Община Ямбол и ще се реализира в онлайн формат.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2022  ще се проведе през месец април като участниците ще могат да се изявят в следните конкурси:

  • „Моят любим пролетен празник“ – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници от пролетния цикъл на българина;

 

  • Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по две народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

  • Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

Изискването, за безмензурна песен и мелодия, се отнася за трета и четвърта възрастова група.

 

  • Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 

  1. Всички участници в конкурсите за песен, инструментално изпълнение и танц трябва да бъдат облечени в народна носия.
  2. Краен срок за подаване на експонатите за конкурсите за рисунка изделия, свързани с фолклора на българина – 14 април 2022 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945“

пл. „Захари Стоянов“ 2А

8600, гр. Ямбол

 

  1. Краен срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията за конкурсите за музика, песен и танц – 14 април 2022 г.

на  e-mail: rodiloseprerodilo20@mail.bg

 

Изисквания за видеозаписите:

– да бъдат записани в хоризонтално положение с телефон, видеокамера или фотоапарат;

– да бъдат заснети в домашна обстановка или репетиционна зала;

– не се допускат студийни записи, като звукови подложки, технически корекции или монтаж.

 

  1. Такси за участие:

– 10,00  лева за индивидуалните изпълнители;

– 30, 00 лева за съставите

 

по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса  „Родило се, преродило“ .

 

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

 

         Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видео-изпълненията на участниците ще се оценят на 16 април 2022 г. от жури, включващо специалисти в областта на изобразителното и  фолклорното изкуство.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота.

Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 април 2022 г.                на фейсбук страницата на НЧ „Зора-1945”.

За допълнителна информация:   046/ 666 951  и  0879069615.

 

Приложение: заявка за участие.

 

 

 

 

40  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2022

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:  ………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ……………………………… …       Тел: ……………………………………….

E-mail:    ……………………………………………………

Институция / организация:  …………………………………………………………………………

Конкурс   (народно пеене;  инструмент  или  танци):

……………………………………………………………………………………

Възрастова група  и  брой участници:  

 ………………………………………………………………………………….

Ръководител: ………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия/

Тел:  ……………………………………………………….

Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………

 

Съпровод:    ………………………………………………………………………….