Archive for: ‘април 2023’

19.04.2023 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“,  ЯМБОЛ,  2023

 

С Т А Т У Т

 

 1. Организатори на фестивала:

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

 

 1. Цели и задачи на фестивала:

Фестивалът си поставя следните цели:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

 • Време и място за провеждане на фестивала:

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 13 май 2023 г., събота, от 10:30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2023 включва в себе си конкурс за поп пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

 

 1. Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;                                                                                                                                       втора: 7 – 10 години;                                                                                              трета: 11 – 15 години;                                                                                       четвърта: 16 – 19 години.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
 • 10,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
 • 20,00 лв. за дуети;
 • 30,00 лв. за вокалните групи.
 1. Пътните и дневните са за сметка на участниците.

 

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Професионално жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще получат дипломи и парични награди.

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран и записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  11 май 2023 г.

на  адрес:  НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615, 0879069613.

Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:

 

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса „Песните на Европа“.

 

З А Я В К А

за участие в Ученически фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2023

 

 1. Участник: ……………………………………………………………………………………………..

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник или название на вокалната група)

 1. Брой участници /за вокалните групи/: ………………
 2. Институция, която представлява ………………………………………………………….
 3. Години …………….
 4. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? …………………….
 5. Ръководител: …………………………………………………………………………………….
 6. Име на песента ………………………………………………………………………………….
 7. Автори на песента ………………………………………………………………………………

(ако са известни или от репертоара на кой известен изпълнител е песента).

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………………

(телефони, e-mail, лице за контакти)

 

 

10.04.2023 Posted by Зора

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 8 април  2023 г., се извърши оценяване на децата, участвали в конкурсите за изпълнение на народна песен, инструмент и танц в 41-тото издание на Националния фолклорен  ученически  фестивал  „Родило се, преродило”,  Ямбол – 2023 .

 

 

Комисия в състав: Председател – Петър Димитров и членове Ирина Желева и Пламен Дуков направи следното класиране:

 

 

Категория народни инструменти

 

 

Първа възрастова група:

 

I награда – Божидар Иванов

ДГ „Червената шапчица“, Ямбол

 

II награда – не се присъжда

 

III награда –  не се присъжда

 

 

 

 

Втора възрастова група:

 

I награда – Кристиян Цоклинов

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

II награда – Радислав Иванов

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

III награда –  не се присъжда

 

Трета възрастова група:

 

I награда – Неделин Живков Желев

Град Сливен

 

II награда – Петьо Иванов Палов

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

II награда – Стоян Димитров Димитров

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

III награда – Николай Стоянов Мечев

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

Категория народно пеене

 

Първа възрастова група:

 

I награда – Александра Атанасова и  Изабел Стоянова

ДГ „Надежда“, Елхово

 

I награда –  Алис Чолакова

НЧ „Зора-1860“, Сливен

 

II награда – Росиана Стоянова и Лилия Желязкова

Група „Барабанче“, ДГ „Валентина“

 

II награда – Габриела Кавалджиева –  ШПН „Славейче“                               НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

II награда – Хрисия Железчева – ШПН „Славейче“                                                 НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

III награда –  Неделия Проданова

НЧ „Съгласие-1860“, Ямбол

 

III награда –  Преслава Славова

ДГ „Пламъче“, Ямбол

 

III награда –  Кристиана Михова

ДГ „Валентина“, Ямбол

 

Втора възрастова група:

 

I награда – Божидара Илиева – ШПН „Славейче“                                                      НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

I награда –  Божидар Димитров

НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

I награда – Иванина Колева –  ШПН „Славейче“                                                        НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

I награда – Даная Атанасова

НЧ „Димитър Данаилов-2013“, Чирпан

 

II награда – Невена Колева

НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

II награда –  Мартина Иванова

ШИ „Илия Аврамов“, Нова Загора

 

II награда – Десислава Десиславова Радева

ШНП „Харманлийски славеи“, Харманли

 

II награда – Вероника Иванова

Общински детски комплекс – Ямбол

 

III награда – Ванеса Илиева – ШПН „Славейче“                                                      НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

III награда – Иехая Желязкова

ШНП „Харманлийски славеи“, Харманли

 

III награда – Мадлен Иванова

НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

III награда – Стелияна Георгиева –  ШПН „Славейче“                                                      НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

Поощрение: Матей Калчев

НЧ „Зора-1860“, Сливен

Поощрение: Дарина Добрева

ОУ „П. Р. Славейков“, Ямбол

Поощрение: Галина Динкова Ламбова

ШНП „Харманлийски славеи“, Харманли

 

Трета възрастова група:

 

I награда –  Маргарита Георгиева

НЧ „Зора-1860“, Сливен

 

I награда –  Юркел Османов Ахмедов

ОУ „ Йордан Йовков“, Ямбол

 

II награда – Дария Господинова

ШИ „Илия Аврамов“, Нова Загора

 

II награда – Диана Танчева

НЧ _Развитие-1893“, Елхово

 

III награда –  Ваня Димитрова – ШПН „Славейче“                                                                       НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

 

Четвърта възрастова група:

 

I награда –  Деница Костова

ШИ „Илия Аврамов“, Нова Загора

 

I награда – Ивелина Димитрова – ШПН „Славейче“                                                       НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

II награда –  Стелияна Петрова Петрова

Общински детски комплекс, Ямбол

 

II награда –  Йоанна Иванова Иванова

НУФИ „Филип Кутев“, Котел

 

II награда –  Любена Йорданова – ШПН „Славейче“                                                            НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

III награда – Цветозара Колева

НЧ „Зора-1860“, Сливен

 

Категория танцови състави

 

Първа възрастова група:

 

I награда –  Танцова група – ДГ „Пролет“

Гр. Ямбол

 

I награда –  Група „Звънче“

ДГ „Надежда“, Елхово

 

II награда – Танцов състав ДГ „Валентина“

Гр. Ямбол

 

III награда –  не се  присъжда

 

Поощрение – Група „Буратино“

ДГ „Червената шапчица”, Ямбол

 

Поощрение – Група „Облаче“

ДГ „Радост“, Ямбол

 

Поощрение – ДГ „Щастливо  детство“

Град Ямбол

 

Втора възрастова група:

 

I награда – не се присъжда

 

II награда – не се присъжда

 

III награда – не се присъжда

 

 

 

Трета възрастова група:

 

I награда – ДФТФ „Гребенци“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Силистра

 

I награда – ДЮТС „Яница“

Общински детски комплекс, Елхово

 

II награда – не се присъжда

 

III награда –  Студио за народни танци

Общински детски комплекс, Ямбол

 

Поощрение – Танцов състав „Фолклорна дъга“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

 

 

Четвърта възрастова група:

 

I награда – Студио за народни танци

Общински детски комплекс, Ямбол

 

II награда – не се присъжда

 

III награда –  не се присъжда

 

Жури:

 

1.

 

 

3.