19.04.2023 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“,  ЯМБОЛ,  2023

 

С Т А Т У Т

 

 1. Организатори на фестивала:

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

 

 1. Цели и задачи на фестивала:

Фестивалът си поставя следните цели:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

 • Време и място за провеждане на фестивала:

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 13 май 2023 г., събота, от 10:30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2023 включва в себе си конкурс за поп пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

 

 1. Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;                                                                                                                                       втора: 7 – 10 години;                                                                                              трета: 11 – 15 години;                                                                                       четвърта: 16 – 19 години.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
 • 10,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
 • 20,00 лв. за дуети;
 • 30,00 лв. за вокалните групи.
 1. Пътните и дневните са за сметка на участниците.

 

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Професионално жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще получат дипломи и парични награди.

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран и записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  11 май 2023 г.

на  адрес:  НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615, 0879069613.

Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:

 

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса „Песните на Европа“.

 

З А Я В К А

за участие в Ученически фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2023

 

 1. Участник: ……………………………………………………………………………………………..

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник или название на вокалната група)

 1. Брой участници /за вокалните групи/: ………………
 2. Институция, която представлява ………………………………………………………….
 3. Години …………….
 4. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? …………………….
 5. Ръководител: …………………………………………………………………………………….
 6. Име на песента ………………………………………………………………………………….
 7. Автори на песента ………………………………………………………………………………

(ако са известни или от репертоара на кой известен изпълнител е песента).

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………………

(телефони, e-mail, лице за контакти)

 

 

Comments are closed.