Archive for: ‘март 2024’

15.03.2024 Posted by Зора

42 ИЗДАНИЕ НА  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ                                                                                          „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2024

 

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Община Ямбол.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2024  ще се проведе през месец април в два етапа.

Първи етап: включва конкурси – за рисунка и украса, свързани с пролетния цикъл от календара на българина. Откриването на изложбата с творбите на участниците и награждаването на победителите ще се състои в Арт салона на НЧ „Зора-1945”  на 18 април /четвъртък/ 2024 г. от  17:30 часа.

Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе в Зрителната зала на читалището на  27 април /събота/  2024 г.  от  10:00  часа.

  1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 5 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета, а бързата до три. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

  1. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайдазадължително с ручило, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 5 минути.

Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.

  1. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 10 минути.

 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

  1. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
  2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
  3. Такси за участие:

– 10,00  лева за индивидуалните изпълнители;

– 30,00 лева за съставите.

Таксите се внасят по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса  „Родило се, преродило“.

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

         Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

 

ЗАЯВКИ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 

Първи етап: срок за предаване на експонатите  – 12 април 2024 г.

Втори етап: заявките с платежното нареждане се подават до 22 април 2024 г. на адрес:

 

Народно читалище „Зора-1945”

пл. „Захари Стоянов”  № 2 А

8600, гр. Ямбол       или

e-mail:  zora_yambol@ mail.bg

Телефони за контакт: 046/ 666 951  и  0879069613, 0879069615.

 

Приложение: заявка за участие.

 

 

42  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2024

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Име на индивидуален участник или състав:

(за индивидуалните участници – задължително  име, презиме, фамилия)

ЕГН :                                                                     Тел:

Институция / организация:

Адрес:

Конкурс  (народно пеене;  инструмент  или танци):

 

Възрастова група и брой участници:

Ръководител /име, презиме, фамилия/:

Тел:

Email:

Репертоар за участие:

 

 

Съпровод:

 

Забележка:  попълват се всички полета!