Category: ‘Без категория’

II етап от Националния фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило”, Ямбол – 2021 .

26.04.2021 Posted by Зора

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 24 април 2021 г., се оцениха участниците във II етап от Националния фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило”,  Ямбол – 2021 .

 

Комисия  в състав:

 

Председател – Петър Димитров

Членове: Мина Димитрова и Пламен Дуков, направи следното класиране:

 

 

Категория народни песни

 

Първа възрастова група:

I  награда – Йоана Колева,                                                                                                                                          Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                при НЧ „Д. П. Сивков-1870”  – гр. Нова Загора

II награда – Божидара Даниелова Илиева,                                                                                                         „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                       при НЧ „Христо Ботев-1897” – гр. Сливен

III награда – Ванеса Даниелова Илиева                                                                                                                  „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                     при НЧ „Христо Ботев-1897”  – гр. Сливен

Втора възрастова група:

I награда – Анета Георгиева,

Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                       при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

I награда – Стефания Георгиева,

НЧ „Хаджи Димитър-1873” –  гр. Сливен

II награда – Ванеса Александрова Кючукова,                                                                                                         НЧ „Зора-1945” –  гр. Ямбол

II награда – Димана Йорданова Демирева,                                                                                                         „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                        при НЧ „Христо Ботев-1897”  – гр. Сливен

 II награда – Димитър Иванов Димитров,                                                                                                          „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                 при НЧ „Христо Ботев-1897” –  гр. Сливен

III награда – Иванина Миленова Колева,                                                                                                             „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                  при НЧ „Христо Ботев-1897” –  гр. Сливен

 III награда – Иванина Чанева,                                                                                                                              НЧ „Хаджи Димитър-1873”  – гр. Сливен

 III награда – Стефани Илиянова Илиева,                                                                                                 „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                        при НЧ „Христо Ботев-1897”  – гр. Сливен

Трета възрастова група: 

I награда – Йоана  Добрева Тодорова,                                                                                                                       гр. Хамар, Норвегия

I награда – Ралица Коларова,                                                                                                                                    Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                               при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

 II награда – Памела Петкова,                                                                                                                              НЧ „Хаджи Димитър-1873” –  гр. Сливен

III награда – Деница Костова,                                                                                                                                    Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                       при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

 

Четвърта възрастова група:

I награда – Сона Стефчова Яцова,                                                                                                                НУФИ „Филип Кутев” –  гр. Котел

 II награда – Полина Николова,                                                                                                                        ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом –  гр. Търговище

 III награда – Анита Емилова,                                                                                                                                     ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом  – гр. Търговище

Категория народни танци

Първа възрастова група:

 I награда – Детски танцов състав                                                                                                                      при ДГ „Пламъче” –  гр. Ямбол

 II награда – Детски танцов състав                                                                                                                     при ДГ „Валентина” –  гр. Ямбол

 III награда – Група „Маргаритка”                                                                                                                     при ДГ „Надежда” – гр. Елхово

III награда – Танцов състав                                                                                                                                 при ДГ „Слънце”  – гр. Ямбол

Втора възрастова група:

I награда – не се присъжда

II награда – не се присъжда

III награда – ДЮТК „Здравец”                                                                                                                              при НЧ „Слънце-1928”  – с. Гавраилово, общ. Сливен

Трета възрастова група:

I награда – ДЮТК „Здравец”                                                                                                                                   при НЧ „Слънце-1928”  – с. Гавраилово, общ. Сливен

 II награда – Студио по народни танци                                                                                                                     при Общински детски комплекс – гр. Ямбол

 III награда – не се присъжда

Четвърта възрастова група:

I награда – ДФА „Шарено герданче”                                                                                                                 ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом гр. Търговище

II награда – Танцов състав „Житен клас”                                                                                                          при НЧ „Възраждане-1926” –  с. Зимница

 III награда –  ДЮТК „Здравец”                                                                                                                                  при НЧ „Слънце-1928” – с. Гавраилово, общ. Сливен

Категория народни инструменти

Първа възрастова група:  не се присъжда.

Втора възрастова група:

I награда – не се присъжда.

II награда – Анета Георгиева,                                                                                                                                 Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

 

III награда – не се присъжда.

 

Четвърта възрастова група:

I награда – Стоян Росенов Иванов                                                                                                                           НУФИ „ Филип Кутев” – гр. Котел

 Специалната награда на НЧ „Зора-1945” се присъжда на     

ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом гр. Търговище

Жури:

                                        Председател:

                                                       Членове: 1.

                                                                       2.

УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИТЕ НА ЕВРОПА“ – ЯМБОЛ, 2021

14.04.2021 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“ – ЯМБОЛ,  2021

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка налага фестивалът да се реализира в онлайн формат.

Фестивалът се организира  от  НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Целите на фестивала са следните:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

                        С Т А Т У Т

 

Ученическият фестивал „Песните на Европа” – Ямбол, 2021 ще се проведе през месец май и включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене.

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;

втора: 7 – 10 години;

трета: 11 – 15 години;

четвърта: 16 – 19 години.

Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията –

13 май 2021 г.  на  e-mail:  zora_yambol@abv.bg

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си изпълнението му да бъде използвано за целите на конкурса в рекламни материали, филми и др.

Изисквания за видеозаписите:

 • да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
 • да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала.

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Видео-изпълненията ще се оценяват от професионално жури на        15 май 2021 г.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Класираните на първо, второ и трето място получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 май  2021 г. на сайта и фейсбук страницата  на НЧ „Зора-1945”.

 

Телефони за контакт:  046/ 666 951;   0879069615;  0879069613.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А

за участие в ученическия фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2021

 

 1. Участник: ………………………………………………………………………………….

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник и институция, която представлява)

 

 1. Название на Вокалната група: ……………………………………………………… (Институция, която представляват)

3. Брой участници: ………………………………………………………………………….

 1. Училище, град (село) …………………………………………………………………..

5. Клас ……………………………………………………………………………………………

6. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? ………………….

 1. Ръководител: ………………………………………………………………………………
 2. Име на песента ……………………………………………………………………………
 3. Автори на песента ………………………………………………………………………..

(ако са известни) или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

10. Информация за контакти ……………………………………………………………..

(телефони, e-mail, лице за контакти)

Забележка: Полетата съссе попълват задължително!

 

 

01.04.2021 Posted by Зора

ХХХIX  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ    „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2021

 

                Непрекъснато променящата се епидемиологична  обстановка наложи фестивалът да се реализира в онлайн формат.

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата  и  Община Ямбол.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2021  ще се проведе през месец април като участниците ще могат да се изявят в следните конкурси:

 • Моят любим пролетен празник” – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници от пролетния цикъл на българина;

 

 • Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

 • Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.

 • Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Всички участници в конкурсите за песен, инструментално изпълнение и танц трябва да бъдат облечени в народна носия.
 2. Срок за подаване на експонатите за конкурсите за рисунка и изделия, свързани с фолклора на българина – 23 април 2021 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945”

пл. „Захари Стоянов”  № 2А

8600, гр. Ямбол

 1. Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията за конкурсите за музика, песен и танц – 23 април 2021 г. на

e-mail:   rodiloseprerodilo20@mail.bg

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

          Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видео-изпълненията на участниците се оценяват на 24 април 2021 г. от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство  художници.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26 април 2021 г. на сайта на НЧ „Зора-1945”.

За допълнителна информация:  046/666 951;  0879069615;  0879069613.

ХХXIX   ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2021

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:  ……………………………………………………………………………………………..

( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ……………………………… …       Тел: ……………………………………………………………..

E-mail:    ……………………………………………………

Институция / организация:  ………………………………………………………………………………

Конкурс   (народно пеене;  инструмент  или танци):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Възрастова група ………..  брой участници /за танцовите състави/: ………………….

Ръководител:  …………………………………………………………………………………………………….

/ име, презиме, фамилия/

Тел:  ……………………………………………………….

Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

 1. ………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………….

 

Съпровод:    ……………………………………………………………………………………………..

 

30.11.2020 Posted by Зора

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 28 ноември 2020 г. се проведе ученически фестивал                                                                                                   „С песните на Европа” Ямбол – 2020

 

 

Комисия в състав: Председател – Цветомира Гицова

Членове:  Елена Иванова и Красимира Ханджиева направи следното класиране:

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

 

І награда:  не се присъжда

 

ІІ награда: не се присъжда

 

ІІІ награда:  Вокалната група: „Пламъчета” ,  ДГ „Пламъче“ , гр. Ямбол

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

 

Първа възрастова група:

 

І награда:  не се присъжда

 

ІІ награда: Рая Тодорова Хаджидимитрова,  ДГ „Пламъче“ , гр. Ямбол

 

ІІІ награда: не се присъжда

 

 

Втора  възрастова група:

 

І награда: ВГ „Славееви гласове”,  НУ „Проф. Нойков” гр. Ямбол  

                              

ІІ награда: Йоана Ташева Ташева, ДМФ „Звездопад“,  гр. Стара Загора

 

ІІ награда: Габриела  Даниел  Тенева, Музикално  студио „Таланти“                 при НЧ  „П. К. Яворов-1920“ , гр. София

 

ІІ награда:  Христина Валентинова Михайлова                                                        ОУ „Кирил Христов“, гр, Стара Загора 

        

ІІІ награда: Гинчо Гинчев Ганчев,  клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“,приНЧ“Д.П.Сивков“1870г.,  гр.Нова Загора

 

 

Трета възрастова група:

 

І награда:  Зара Тихомирова Узунова,                                                                        НУМСИ „ Христина Морфова”,     гр. Стара Загора

 

І награда: Мария Красимирова Иванова,                                                                      Студио по поп пеене   при ОДК – Ямбол

 

І награда: Наталия Руменова Ковачева,                                                                                         ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол 

                

ІІ награда:  Габриела Радостинова Грозева,                                                                 Варненска детско-юношеска опера, гр. Варна

 

ІІ награда:  Йоана Атанасова Атанасова , клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“, приНЧ“Д.П.Сивков“1870г., гр.Нова Загора

 

ІІ награда: Габриела Ангелова Георгиева

ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол

 

 

III награда: Дует  Стефи и Ивет Атанасови,                                                                        НУМСИ  „Христина Морфова“,  гр. Стара Загора

 

III награда:  Мария Дел Кармен Кръстева Мангърова                                                          клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“,приНЧ“Д.П.Сивков“1870г.,        гр.Нова Загора

 

III награда:  Виктория Добрева Добрева, клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“,приНЧ“Д.П.Сивков“1870г.,  гр.Нова Загора

 

III награда:  Рая Диян Донева

ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол

 

 

Четвърта възрастова група:

 

І награда: Пейти Димитрова Димитрова,                                                                                    ВГ  „Пятница 13“ при НЧ „Зора – 1945“

 

І награда: Маги Марио Панайотова,

ВГ  „Пятница 13“ при НЧ „Зора – 1945

 

І награда: Патрисия Илиева Симеонова ,                                                                                             Школа по поп и джаз пеене  при  НЧ „Съгласие-1862” гр. Ямбол

 

І награда: Мария Златкова Костадинова,         

ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол

 

 

ІІ награда: Ния Радостинова Щерева,                                                                      Студио по поп пеене при ОДК – Ямбол

 

III награда:  не се присъжда

 

 

Специалната награда на НЧ „Зора-1945” се присъжда на                                                                            ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол   

 

Наградата  на ВГ „Пятница 13” за популяризиране на руски език се присъжда на Маги Марио Панайотова

 

 

Жури:

 

Председател:

Членове: 1.

 

04.11.2020 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ 

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“ – ЯМБОЛ,  2020

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка наложи фестивалът да се реализира в онлайн формат.

Фестивалът се организира  от  НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Целите на фестивала са следните:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

                        С Т А Т У Т

 

Ученическият фестивал „Песните на Европа” – Ямбол, 2020 ще се проведе през месец ноември и включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене.

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;

втора: 7 – 10 години;

трета: 11 – 15 години;

четвърта: 16 – 19 години.

Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията –

27 ноември 2020 г.  на  e-mail:  zora_yambol@abv.bg

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си изпълнението му да бъде използвано за целите на конкурса в рекламни материали, филми и др.

Изисквания за видеозаписите:

 • да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
 • да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала.

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Видео-изпълненията ще се оценяват от професионално жури на 28.11.2020 г.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Класираните на първо, второ и трето място получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30 ноември 2020 г. на сайта и фейсбук страницата  на НЧ „Зора-1945”.

 

Телефони за контакт:  046/ 666 951;   0879069615;  0879069613.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А

за участие в ученическия фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2020

 

 1. Участник: ………………………………………………………………………………….

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник)

 

 1. Название на Вокалната група: ………………………………………………………
 2. Брой участници: ………………………………………………………………………….
 3. Училище, град (село) …………………………………………………………………..
 4. Клас ……………………………………………………………………………………………
 5. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? ………………….
 6. Ръководител: ………………………………………………………………………………
 7. Име на песента ……………………………………………………………………………
 8. Автори на песента ………………………………………………………………………..

(ако са известни) или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………..

(телефони, e-mail, лице за контакти)

 

 

30.10.2020 Posted by Зора

Благодарим на всички, приятели, колеги, които споделиха празника ни и го направиха по-красив и по-цветен!
Специални благодарности на екипа на НЧ „Пробуда-1909″!

Читалище „Зора-1945“ празнува 75 години

29.10.2020 Posted by Зора

Ямбол, 28.10.2020 г.

Читалище „Зора-1945“ събра на своята духовна територия читалищни деятели, творци и гости, за да отпразнуват заедно на живо 75 години от създаването му.

Празникът започна с изпълнение на гайдаря Пламен Дуков и народна песен от Фолклорен ансамбъл „Тунджа“, за който читалището е като дом вече 45 години.

С минута мълчание присъстващите отдадоха почит на всички читалищни деятели, благотворители и творци, свързали част от жизнения си път с читалището.

Спомените за създателите, за творците и читалищните деятели и най-значимите инициативи на читалището бяха възкресени от филма „Домът на нашата духовност“, създаден специално за юбилея на НЧ „Зора-1945“.

„Филмът съживи архивите, припомни нашенските традиции, разгоря жаравата на творческия порив у нас, върна ни усещането за майсторското слово, което ни пленяваше и смълчаваше душите ни и ще се знае и след нас дори как, когато талантът намери своите поклонници, се ражда Празникът“, с тези думи председателят на читалищното настоятелство Невена Димитрова поздрави дошлите на юбилейното тържество.

„Сега можем на живо да съпреживеем радостта си от празника и да изкажем благодарността си към всички, които са запалили и поддържали жив във времето огъня на духовното съзидание и към днешните предани читалищни хора, които радеят за всичко българско и родно, за да запазим нашата национална самобитност“, отправи думи на благодарност тя и допълни: „Читалището е темелът на родовата ни памет, живот, съдба и бъдеще. Без тази памет и свяст ние бихме били безкрили и безродни, ни долу корен, ни горе връх, затова нека пазим и обичаме това наше светилище като огнище, като хляб, като извор“.

През юбилейната 2020 г. читалище „Зора-1945“ е наградено от Министерство на културата за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност, а председателят на читалищното настоятелство Невена Димитрова получи сребърен почетен знак „Златен век“ – „Печат на Цар Симеон Велики“.

Многобройни бяха поздравителните адреси и цветята, получени за празника на читалището, от сцената прозвучаха поздравителните слова на зам.-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин и кмета на Ямбол Валентин Ревански.

С „Многая лета“ в изпълнение на Божидара Божилова завърши тържеството, с пожелание в тези трудни за празници на живо времена да пребъде читалището.

28.10.2020 Posted by Зора

 

З А П О В Е Д

№ 30/28.10.2020 г.

 

На основание Заповед № РД-01-241/27.10.2020 г. на РЗИ – Ямбол, във връзка със Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и регистрирана заболеваемост към 24.10.2020 г. за област Ямбол 89,48 на 100 000 население и решение на Областния медицински съвет от 27.10.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

 

                Да се преустановят събитията и репетициите на всички формации в читалището до 12.11.2020 г. включително.

 

Евдокия Янкова,                                                                                                                                                           Секретар на НЧ „Зора-1945”

РЕЗУЛТАТИ ОТ ХХХVIII ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2020

19.10.2020 Posted by Зора

ХХХVIII ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2020

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка наложи фестивалът да се реализира в онлайн формат.
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата и Община Ямбол.
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
Участниците се изявиха в четири възрастови групи в следните конкурси:
– „Моят любим фолклорен празник” – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници на българина;
– Конкурс за изпълнение на българска народна песен;
– Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура);
– Конкурс за изпълнение на народни танци.
Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видео-изпълненията на участниците се оцениха на 17.10.2020 г. от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство и художници.
Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.
В конкурсите за рисунки, сувенири и украса взеха участие над 150 деца.
В конкурсите за изпълнение на песен, народен инструмент и танц се представиха 54 участника – общо над 170 ученика.
А ето и протоколът с имената на отличилите се:

П Р О Т О К О Л

Днес, 17 октомври 2020 г. се оцениха участниците в I и II етап от Националния фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило”, Ямбол – 2020 .
Комисия на конкурсите за рисунка, сувенири и украса в състав:
Председател – Стойка Цингова
Членове: Боряна Чапърова и Дарина Сивкова, направи следното класиране:
Категория рисунки
първа възрастова група:
I награда – Наталия Иванова Петрова, 5 г.,
ДГ „Червената шапчица“, гр. „Лъвчета“
I награда – Йоана Димитрова Митева, 6 г.
ДГ „Валентина“, гр. „Барабанче“
II награда – Роксана Атанасова Василева, 6 г.
ДГ „Пролет“, IV „а“ група
II награда – Лидия Николаева Войнска, 5 г.
ДГ „Радост“
III награда – Петър Петров Русев, 6 г.
Ателие по рисуване при НЧ „Зора-194
III награда –Радостин Петров Стоянов, 6 г.
ДГ „Валентина“, гр. „Барабанче“
Поощрителна награда:
Донка Исусова Николова, 5 г.
ДГ „Пролет“
втора възрастова група:
I награда – Георги Веселинов Атанасов, 10 г.
Ателие по рисуване при НЧ „Зора-1945“
II награда – Иван Георгиев Василев, 10 г.
с. Джинот
III награда – Георги Деянов Ташев, 7 г., Ямбол

Поощрителна награда:
Катерина Живкова Димитрова, 7 г., Ямбол
Дорча Йорданова Михалева, 10 г.,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа
трета възрастова група:
I награда – Веселина Божидарова Тенева, 12 г.
ОУ „Христо Смирненски“ – Ямбол
II награда – Дида Станкова Михалева, 12 г.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа
III награда – Елена Янкова, 12 г.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа

Категория приложно творчество
Първа възрастова група:
I награда – Емануела Лилянова Димитрова,
ДГ „Пролет“, 3 „б“ група, „Слънце“
II награда – Калоян Валентинов Великов, 6 г.
ДГ „Червената шапчица“, гр. „Теменужки“
III награда – 2 „в“ група „Звездички“,
ДГ „Пролет“
III награда – Йоана Симеонова Стефанова, 4 г.
ДГ „Пролет“
Категория обредни хлябове

I награда – Великденски обреден хляб
ДГ „Валентина“
II награда – Коледен обреден хляб
ДГ „Валентина“

Комисия за конкурсите за изпълнение на песен, инструмент и танц в състав:
Председател – Мина Димитрова
Членове: Петър Димитров и Пламен Дуков, направи следното класиране:
Категория народни песни
Първа възрастова група:
I награда – Дария Стефанова Тенева, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Гергана Христова Стефанова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
III награда – Мия Светозарова Недкова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
III награда – Катрин Калканджиева, Дея-Мария Стоева,
Никол Биволарова – Трио – ДГ „Надежда“ – Елхово
Втора възрастова група:
I награда – Ванеса Александрова Кючукова, ШНП „Зорица“
при НЧ „Зора-1945“ – Ямбол
I награда – Димана Йорданова Демирева, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
I награда – Пламена Василева Дикова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
I награда – Николай Тодоров Митев – Котел
II награда – Джулия Станиславова Спасова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Атанас Василев Василев, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Магдалена Христова Петрова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Никол Стефанова Тенева, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Никол Михалик и Дарина Христова,
Дует от ОШИ „Илия Аврамов“
при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ – Нова Загора
III награда – Виктория Манева Манева – ОДК – Ямбол
III награда – Димитър Иванова Димитров – ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
III награда – Ива Николова Николова – ОШИ „Илия Аврамов“
при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ – Нова Загора
Трета възрастова група:
I награда – Йоана Добрева Тодорова – Варна
/живее в гр. Хамър, Норвегия/

I награда – Магдалена Петрова Георгиева, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Кристиана Петрова Кирчева, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – Марк Боян Константинов
НУФИ „Филип Кутев“ – Котел
III награда – Мирослав Мирославов Тодоров, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
III награда – Росица Аладжова – ОДК – Ямбол
III награда – Любена Чавдарова Йорданова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
Четвърта възрастова група:
I награда – Ивелина Димитрова Димитрова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
II награда – не се присъжда.
III награда – Йоанна Петкова Иванова, ШПНП „Славейче“
при НЧ „Христо Ботев -1897“ – Сливен
Категория народни танци
Първа възрастова група:
I награда – ДТС „Усмивчица“, НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза

II награда – Детска коледарска група при ДГ „Пролет“ – Ямбол
III награда – „Танцуващи пламъчета“, ДГ „Пламъче“ – Ямбол
III награда – IV група „Звездица“, ДГ „Радост“ – Ямбол

Втора възрастова група:
I награда – не се присъжда.
II награда – Детско-юношески танцов колектив „Здравец“
НЧ „Слънце – 1928“, с. Гавраилово, общ. Сливен
III награда – не се присъжда.

Трета възрастова група:
I награда – ЮТС „Усмивка“, НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза
I награда – Студио за народни танци, ОДК – Ямбол
II награда – Детско-юношески танцов колектив „Здравец“
НЧ „Слънце – 1928“, с. Гавраилово, общ. Сливен
III награда – не се присъжда.

Четвърта възрастова група:
I награда – ДТГ „Талашманлийски божурчета”
НЧ „Развитие – 1905“, Ген. Тошево, общ. Тунджа
II награда – не се присъжда.

III награда – Детско-юношески танцов колектив „Здравец“
НЧ „Слънце – 1928“, с. Гавраилово, общ. Сливен
Категория народни инструменти

Трета възрастова група:
II награда – Стефан Иванов – Ямбол

01.10.2020 Posted by Зора

ХХХVIII ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ „РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2020

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка наложи фестивалът да се реализира в онлайн формат.
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата и Община Ямбол.
Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.
СТАТУТ
Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2020 ще се проведе през месец октомври като участниците ще могат да се изявят в следните конкурси:
„Моят любим фолклорен празник” – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници на българина;

Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.
Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.
Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.
Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.
DSC_7135 – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Първа – предучилищна възраст;
Втора – 7-10 годишна възраст;
Трета – 11-14 годишна възраст;
Четвърта – 15-19 годишна възраст.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Всички участници в конкурсите за песен, инструментално изпълнение и танц трябва да бъдат облечени в народна носия.
2. Срок за подаване на експонатите за конкурсите за рисунка и изделия, свързани с фолклора на българина – 16 октомври 2020 г. на адрес:
Народно читалище „Зора-1945”
пл. „Захари Стоянов” № 2А
8600, гр. Ямбол
3. Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията за конкурсите за музика, песен и танц – 16 октомври 2020 г. на
e-mail: rodiloseprerodilo20@mail.bg

ЖУРИ И НАГРАДИ:
Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видеоизпълненията на участниците се оценяват на 17.10.2020 г. от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство и художници.
Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 октомври 2020 г. на сайта на НЧ „Зора-1945”.
За допълнителна информация: 046/666 951; 0879069615; 0879069613.
ХХXVIII ФОЛКЛОРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ
“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“ – ЯМБОЛ, 2020

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е

Участник: ……………………………………………………………………………………………………
( име, презиме, фамилия)
ЕГН : ……………………………… … Тел: …………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………
Институция / организация: …………………………………………………………………………
Конкурс (народно пеене; инструмент или танци):
………………………………………………………………………………………………………………..
Възрастова група: ………………………………………………………………………………….
Ръководител: ………………………………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия/
Тел: ……………………………………………………….
Email: ……………………………………………………..
Репертоар за участие:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………

Съпровод: …………………………………………………………………………………..