Posts Tagged: ‘литературни игри’

Успешно приключи проект „Литературни игри.net”

04.11.2013 Posted by Зора

Успешно приключи проект „Литературни игри.net” , в който участваха 56 ученика от начален курс. От Ямбол участие взеха ученици от 9 училища : НУ „Проф.П. Нойков”, НУ „Св.Св. Кирил и Методий”, ОУ „П.Р.Славейков” , ОУ „Л. Каравелов”, ОУ „Д-р П. Берон”, ОУ „Н. Петрини”, ОУ „Хр. Смирненски” ОУ „Д. Дебелянов” и СОУ „Св. Климент Охридски”.

Достойнство за проекта е, че излезе извън рамките на града и провокира интереса на ученици и от Бургас, Стара Загора, София, Казанлък и читалище „Джон Атанасов” с. Бояджик. Ето и какво е крайното класиране :

Първи клас:

1 място – ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА – ВТОРИ КЛАС ОТ СОУ”МАКСИМ ГОРКИ”, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

2 място – ГЕРГАНА ИВАНОВА – ВТОРИ КЛАС ОТ 107 ОУ”ХАН КРУМ”, ГРАД СОФИЯ

3 място – ТАНЯ КОЛЕВА – ВТОРИ КЛАС ОТ ОУ”П. Р. СЛАВЕЙКОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

Втори клас:

1 място – ПЛАМЕН ХРИСТОВ – ТРЕТИ КЛАС ОТ ОУ”ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” , ГРАД ЯМБОЛ

2 място – АЙШЕ МЮСРЕФОВА – ТРЕТИ КЛАС ОТ ОУ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ГРАД ЯМБОЛ

3 място – КАТЕРИНА СТАНЧЕВА – ТРЕТИ КЛАС ОТ НУ”ПРОФ. П. НОЙКОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

Трети клас:

1 място – ГЕОРГИ ХАЛДЪРОВ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОТ ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

2 място – ИВАН ЙОРГОВ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОТ СОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГРАД ЯМБОЛ

2 място – ДАРИАН КУНДЕВ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС НУ”ПРОФ. П. НОЙКОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

3 място – ДЕНИЦА КОСТОВА – ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОТ ОУ”НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК

Четвърти клас:

1 място – МАЯ ГЕОРГИЕВА – ПЕТИ КЛАС ОТ 48 ОУ”ЙОСИФ КОВАЧЕВ”, ГРАД СОФИЯ

2 място – ЙОАНА-МАРИЯ ЙОРДАНОВА – ПЕТИ КЛАС ОТ ГПЧЕ”ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ”, ГРАД ЯМБОЛ

3 място – НАТАЛИЯ ИЛЧЕВА – ПЕТИ КЛАС ОТ ОУ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, СЕЛО БОЯДЖИК, ОБЩИНА ТУНДЖА

Резултати от трети вариант на литературни игри

02.10.2013 Posted by Зора

В заключителния трети вариант на литературните игри участваха общо тридесет и трима ученика. Най-много точки от всички  събра Десислава Маринова от Стара Загора, която за втори пореден път води класирането при първокласниците. Във втори клас първа е Полина Русанова  от ОУ“П. Р. Славейков“-Ямбол. Сред третокласниците отново убедително води възпитаника на ОУ“Любен Каравелов“ – Георги Халдъров. При четвъртокласниците първа е Йоана-Мария Йорданова от НУ”Проф. Нойков”. /Вече петокласничка в ГПЧЕ”Васил Карагьозов”- Ямбол./

Резултати от втори вариант на литературни игри

11.09.2013 Posted by Зора

Във втория вариант на литературните игри при първокласниците първа е Десислава Маринова от Стара Загора. Във втори клас първи е Пламен Христов от ОУ“Димчо Дебелянов“-Ямбол. Сред третокласниците убедително води възпитаника на ОУ“Любен Каравелов“ – Георги Халдъров. Най-много точки от всички  събра Мая Георгиева от София, която за втори пореден път води класирането при четвъртокласниците.

Резултати от първи вариант на литературни игри

22.08.2013 Posted by Зора

29 деца взеха участие в първия вариант на литературните игри на нашия уебсайт.

При първокласниците, на първо място е Таня Колева с 89 точки. Във втори клас първа е Катерина Станчева. Най-много точки от всички, събра третокласника Иван Йоргов – 94т. В игрите за четвърти клас победител е Мая Георгиева.

Тук можете да видите и пълните резултати от първия вариант на литературните игри.