История

История на читалище „Зора“ – Ямбол

Читалище „Зора  – 1945”  е  създадено на 16 юни 1945 година .

От 1972  година  разполага със сграда на 2 етажа с обособени  библиотека, читалня, репетиционни  и  зрителна зала с 230 места, библиотечен клон в кв. „Г. Бенковски”.

От  2010 година читалището има  оборудвана компютърна зала по програма  „Глобални библиотеки – България”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

В  него  работят  пет    щатни служители  с подкрепата на  Читалищното настоятелство  и  153  действителни членове.