Archive for: ‘април 2016’

Ученически фестивал „Песни России”, Ямбол 2016

06.04.2016 Posted by Зора

СТАТУТ
за провеждане на ученическия фестивал „Песни России”, Ямбол 2016

Организатори на фестивала
Фестивалът се организира от Сдружение „Приятели на Русия” и Народно читалище “Зора-1945” – Ямбол с подкрепата на Община Ямбол и Регионален инспекторат по образованието – Ямбол
Цели и задачи на Фестивала
Фестивалът си поставя следните цели: разпространение и популяризиране на руското песенно богатство сред българските ученици; формиране на положително отношение към руската култура и Русия; повишаване на мотивацията за изучаване на руски език; възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

Време и място за провеждане на Фестивала
Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 14 май 2016 година от 10.30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945”.
За тържественото откриване на фестивала е необходимо участниците да подготвят изпълнение на песента „Солнечный круг”.

Условия за участие във Фестивала
Във фестивала „Песни России” могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални изпълнители на руски песни.
Творческите колективи да бъдат в състав до 20 ученици.
Допуска се и участие на деца от детски градини.
На Фестивала могат да се представят руски песни от различни жанрове и с различен музикален съпровод. Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява една песен с продължителност до 3 минути.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи:
 7 – 10 години (І – ІV клас);
 11 – 15 години (V – VІІІ клас);
 16 – 19 години (ІХ – ХІІ клас)

Награждаване на участниците и лауреатите на фестивала
Всички участници в „Песни России” ще получат грамота за участие. Авторитетно жури ще отличи по три колектива и по три индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.

Заявките за участие във фестивала се приемат до 9 май 2016 г. на
e-mail: zora_yambol@mail.bg
Информация на телефони: 046/666 951;0879 06 96 15