Archive for: ‘април 2018’

Ученически фестивал „С песните на Европа“

04.04.2018 Posted by Зора

С   ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“,  ЯМБОЛ,  2018

 

    УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

ПОД  ПАТРОНАЖА  НА  КМЕТА  НА  ОБЩИНА  ЯМБОЛ

ИНЖ.  ГЕОРГИ  СЛАВОВ

 

С Т А Т У Т

 

 1. Организатори на фестивала:

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

 

 1. Цели и задачи на фестивала:

Фестивалът си поставя следните цели:

 1. Разпространяване песенното богатство на Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културата на европейските народи;
 3. Повишаване на мотивацията за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

 • Време и място за провеждане на фестивала:

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 12 май 2018 г. от 10,30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „С песните на Европа“ – Ямбол, 2018 включва в себе си два конкурса:

 1. Конкурс за класическо изпълнение на песен за индивидуални участници и творчески колективи;
 2. Конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения

 

 

Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Допуска се участие на деца от детските градини.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи:

първа: 7 – 10 години  /I – IV клас/

втора: 11 – 15 години /V – VIII клас/

трета: 16 – 19 години   /IX – XII клас/.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
 • 5,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
 • 15,00 лв. за съставите.
 1. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
 2. За тържественото откриване е необходимо участниците да са запознати с химна на Европейския съюз.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Авторитетно жури ще отличи по три колектива и три индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  9 май 2018 г.

на  адрес: НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615.

 

З А Я В К А

за участие в ученическия фестивал „ С песните на Европа”- Ямбол, 2018

 

 1. Участник: ………………………………………………………………………………….

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник)

 

 1. Название на Вокалната група: ………………………………………………………
 2. Брой участници: ………………………………………………………………………….
 3. Училище, град (село) …………………………………………………………………..
 4. Клас ……………………………………………………………………………………………
 5. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? ………………….
 6. Ръководител: ………………………………………………………………………………
 7. Име на песента ……………………………………………………………………………
 8. Автори на песента ………………………………………………………………………..

(ако са известни) или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………..

(телефони, e-mail, лице за контакти)