Archive for: ‘март 2019’

НФУФ „Родило се, преродило“ – 2019

11.03.2019 Posted by Зора

ХХХVII  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ                                         „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2019

 

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата  и  Община Ямбол.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2019  ще се проведе през месец април в два етапа.

Първи етап: включва конкурси, свързани с пролетния цикъл от календара на българина – за рисунка, великденска украса и обреден хляб. Откриването на изложбата с творбите на участниците и награждаването на победителите ще се състои на в Арт салона на НЧ „Зора-1945”  на  11 април 2019 г. от 10:30 часа.

Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе в Зрителната зала на читалището на 13  април  2019 г. от 10:00  часа.

 1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

 1. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.

 1. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
 2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
 3. Такси за участие:

– 7,00  лева за индивидуалните изпълнители;

– 20, 00 лева за съставите.

Таксите могат да се внесат на място в читалището  или по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса  „Родило се, преродило“ .

 

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

 

          Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

 

ЗАЯВКИ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 

За първи етап:  срок за предаване на експонатите  – 8  април  2019 г.

За втори етап: заявките се подават до 8  април  2019 г. на адрес:

 

Народно читалище „Зора-1945”

пл. „Захари Стоянов”  № 2 А

8600, гр. Ямбол       или

e-mail:  zora_yambol@ mail.bg

Телефони за контакт: 046/ 666 951  и  0879069615.

 

Приложение: заявка за участие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХXVII   ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2019

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:  ……………………………………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ……………………………… …       Тел: …………………………………………………

E-mail:    ……………………………………………………

Институция / организация:  …………………………………………………………………………

Конкурс   (народно пеене;  инструмент  или танци):

………………………………………………………………………………………………………………..

Възрастова група и брой участници:   ………………………………………………………………………………….

Ръководител: ………………………………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия/

Тел:  ……………………………………………………….

Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………………

 

Съпровод:    …………………………………………………………………………………..

 

Ученически фестивал „Песните на Европа“ – 2019

11.03.2019 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“,  ЯМБОЛ,  2019

 

С Т А Т У Т

 

 1. Организатори на фестивала:

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

 

 1. Цели и задачи на фестивала:

Фестивалът си поставя следните цели:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

 • Време и място за провеждане на фестивала:

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 18 май 2019 г. от 10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2019 включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

 1. Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;

втора: 7 – 10 години;

трета: 11 – 15 години;

четвърта: 16 – 19 години.

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
 • 10,00 лв. за индивидуалните изпълнители и дуети;
 • 20,00 лв. за вокалните групи.
 1. Пътните и дневните са за сметка на участниците.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Авторитетно жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран, засниман, записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  13 май 2019 г.

на  адрес:  НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615.

Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса „Песните на Европа“.

З А Я В К А

за участие в ученическия фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2019

 

 1. Участник: ………………………………………………………………………………….

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник)

 

 1. Название на Вокалната група: ………………………………………………………
 2. Брой участници: ………………………………………………………………………….
 3. Училище, град (село) …………………………………………………………………..
 4. Клас ……………………………………………………………………………………………
 5. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? ………………….
 6. Ръководител: ………………………………………………………………………………
 7. Име на песента ……………………………………………………………………………
 8. Автори на песента ………………………………………………………………………..

(ако са известни) или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………..

(телефони, e-mail, лице за контакти)