Archive for: ‘март 2020’

30.03.2020 Posted by Зора

Заради извънредното положение в страната датите за ученическите фестивали на НЧ „Зора-1945” се променят. Съответно:
– НФУФ „Родило се, преродило” – 17 октомври 2020 г.;
– УФ „Песните на Европа” – 14 ноември 2020 г.

16.03.2020 Posted by Зора

СЪОБЩЕНИЕ:

 

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България във връзка с извънредното положение в страната, се отлагат:

– Традиционната  изложба – гоблени;

– Младежки ораторски форум.

За новите дати ще бъдете  уведомени своевременно.

Екипът на НЧ „Зора-1945” желае здраве на вас и вашите близки!

Евдокия Янкова

 

16.03.2020 Posted by Зора

НЧ „Зора-1945″ – Ямбол пл. „Захари Стоянов“ 2А e-mail: zora_yambol@mail.bg, 0879069613
 
З А П О В Е Д
№ 7/16.03.2020 г.
 
На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България във връзка с извънредното положение в страната
 
НАРЕЖДАМ:
 
Да бъдат преустановени всички дейности в НЧ „Зора-1945” до 29.03.2020 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители, преподаватели и ръководители за сведение и изпълнение.
 
Евдокия Янкова, Секретар на НЧ „Зора-1945”