Archive for: ‘ноември 2020’

30.11.2020 Posted by Зора

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 28 ноември 2020 г. се проведе ученически фестивал                                                                                                   „С песните на Европа” Ямбол – 2020

 

 

Комисия в състав: Председател – Цветомира Гицова

Членове:  Елена Иванова и Красимира Ханджиева направи следното класиране:

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

 

І награда:  не се присъжда

 

ІІ награда: не се присъжда

 

ІІІ награда:  Вокалната група: „Пламъчета” ,  ДГ „Пламъче“ , гр. Ямбол

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

 

Първа възрастова група:

 

І награда:  не се присъжда

 

ІІ награда: Рая Тодорова Хаджидимитрова,  ДГ „Пламъче“ , гр. Ямбол

 

ІІІ награда: не се присъжда

 

 

Втора  възрастова група:

 

І награда: ВГ „Славееви гласове”,  НУ „Проф. Нойков” гр. Ямбол  

                              

ІІ награда: Йоана Ташева Ташева, ДМФ „Звездопад“,  гр. Стара Загора

 

ІІ награда: Габриела  Даниел  Тенева, Музикално  студио „Таланти“                 при НЧ  „П. К. Яворов-1920“ , гр. София

 

ІІ награда:  Христина Валентинова Михайлова                                                        ОУ „Кирил Христов“, гр, Стара Загора 

        

ІІІ награда: Гинчо Гинчев Ганчев,  клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“,приНЧ“Д.П.Сивков“1870г.,  гр.Нова Загора

 

 

Трета възрастова група:

 

І награда:  Зара Тихомирова Узунова,                                                                        НУМСИ „ Христина Морфова”,     гр. Стара Загора

 

І награда: Мария Красимирова Иванова,                                                                      Студио по поп пеене   при ОДК – Ямбол

 

І награда: Наталия Руменова Ковачева,                                                                                         ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол 

                

ІІ награда:  Габриела Радостинова Грозева,                                                                 Варненска детско-юношеска опера, гр. Варна

 

ІІ награда:  Йоана Атанасова Атанасова , клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“, приНЧ“Д.П.Сивков“1870г., гр.Нова Загора

 

ІІ награда: Габриела Ангелова Георгиева

ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол

 

 

III награда: Дует  Стефи и Ивет Атанасови,                                                                        НУМСИ  „Христина Морфова“,  гр. Стара Загора

 

III награда:  Мария Дел Кармен Кръстева Мангърова                                                          клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“,приНЧ“Д.П.Сивков“1870г.,        гр.Нова Загора

 

III награда:  Виктория Добрева Добрева, клас по Поп пеене при ОШИ „Илия Аврамов“,приНЧ“Д.П.Сивков“1870г.,  гр.Нова Загора

 

III награда:  Рая Диян Донева

ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол

 

 

Четвърта възрастова група:

 

І награда: Пейти Димитрова Димитрова,                                                                                    ВГ  „Пятница 13“ при НЧ „Зора – 1945“

 

І награда: Маги Марио Панайотова,

ВГ  „Пятница 13“ при НЧ „Зора – 1945

 

І награда: Патрисия Илиева Симеонова ,                                                                                             Школа по поп и джаз пеене  при  НЧ „Съгласие-1862” гр. Ямбол

 

І награда: Мария Златкова Костадинова,         

ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол

 

 

ІІ награда: Ния Радостинова Щерева,                                                                      Студио по поп пеене при ОДК – Ямбол

 

III награда:  не се присъжда

 

 

Специалната награда на НЧ „Зора-1945” се присъжда на                                                                            ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие-1862“, гр.Ямбол   

 

Наградата  на ВГ „Пятница 13” за популяризиране на руски език се присъжда на Маги Марио Панайотова

 

 

Жури:

 

Председател:

Членове: 1.

 

04.11.2020 Posted by Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ 

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“ – ЯМБОЛ,  2020

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка наложи фестивалът да се реализира в онлайн формат.

Фестивалът се организира  от  НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Целите на фестивала са следните:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

                        С Т А Т У Т

 

Ученическият фестивал „Песните на Европа” – Ямбол, 2020 ще се проведе през месец ноември и включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене.

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;

втора: 7 – 10 години;

трета: 11 – 15 години;

четвърта: 16 – 19 години.

Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията –

27 ноември 2020 г.  на  e-mail:  zora_yambol@abv.bg

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си изпълнението му да бъде използвано за целите на конкурса в рекламни материали, филми и др.

Изисквания за видеозаписите:

 • да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
 • да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала.

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Видео-изпълненията ще се оценяват от професионално жури на 28.11.2020 г.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Класираните на първо, второ и трето място получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30 ноември 2020 г. на сайта и фейсбук страницата  на НЧ „Зора-1945”.

 

Телефони за контакт:  046/ 666 951;   0879069615;  0879069613.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А

за участие в ученическия фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2020

 

 1. Участник: ………………………………………………………………………………….

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник)

 

 1. Название на Вокалната група: ………………………………………………………
 2. Брой участници: ………………………………………………………………………….
 3. Училище, град (село) …………………………………………………………………..
 4. Клас ……………………………………………………………………………………………
 5. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? ………………….
 6. Ръководител: ………………………………………………………………………………
 7. Име на песента ……………………………………………………………………………
 8. Автори на песента ………………………………………………………………………..

(ако са известни) или от репертоара на кой известен изпълнител е песента.

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………..

(телефони, e-mail, лице за контакти)