II етап от Националния фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило”, Ямбол – 2021 .

26.04.2021 Posted by Зора

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 24 април 2021 г., се оцениха участниците във II етап от Националния фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило”,  Ямбол – 2021 .

 

Комисия  в състав:

 

Председател – Петър Димитров

Членове: Мина Димитрова и Пламен Дуков, направи следното класиране:

 

 

Категория народни песни

 

Първа възрастова група:

I  награда – Йоана Колева,                                                                                                                                          Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                при НЧ „Д. П. Сивков-1870”  – гр. Нова Загора

II награда – Божидара Даниелова Илиева,                                                                                                         „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                       при НЧ „Христо Ботев-1897” – гр. Сливен

III награда – Ванеса Даниелова Илиева                                                                                                                  „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                     при НЧ „Христо Ботев-1897”  – гр. Сливен

Втора възрастова група:

I награда – Анета Георгиева,

Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                       при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

I награда – Стефания Георгиева,

НЧ „Хаджи Димитър-1873” –  гр. Сливен

II награда – Ванеса Александрова Кючукова,                                                                                                         НЧ „Зора-1945” –  гр. Ямбол

II награда – Димана Йорданова Демирева,                                                                                                         „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                        при НЧ „Христо Ботев-1897”  – гр. Сливен

 II награда – Димитър Иванов Димитров,                                                                                                          „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                 при НЧ „Христо Ботев-1897” –  гр. Сливен

III награда – Иванина Миленова Колева,                                                                                                             „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                  при НЧ „Христо Ботев-1897” –  гр. Сливен

 III награда – Иванина Чанева,                                                                                                                              НЧ „Хаджи Димитър-1873”  – гр. Сливен

 III награда – Стефани Илиянова Илиева,                                                                                                 „Школа по народно пеене „Славейче”                                                                                                                        при НЧ „Христо Ботев-1897”  – гр. Сливен

Трета възрастова група: 

I награда – Йоана  Добрева Тодорова,                                                                                                                       гр. Хамар, Норвегия

I награда – Ралица Коларова,                                                                                                                                    Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                               при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

 II награда – Памела Петкова,                                                                                                                              НЧ „Хаджи Димитър-1873” –  гр. Сливен

III награда – Деница Костова,                                                                                                                                    Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                       при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

 

Четвърта възрастова група:

I награда – Сона Стефчова Яцова,                                                                                                                НУФИ „Филип Кутев” –  гр. Котел

 II награда – Полина Николова,                                                                                                                        ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом –  гр. Търговище

 III награда – Анита Емилова,                                                                                                                                     ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом  – гр. Търговище

Категория народни танци

Първа възрастова група:

 I награда – Детски танцов състав                                                                                                                      при ДГ „Пламъче” –  гр. Ямбол

 II награда – Детски танцов състав                                                                                                                     при ДГ „Валентина” –  гр. Ямбол

 III награда – Група „Маргаритка”                                                                                                                     при ДГ „Надежда” – гр. Елхово

III награда – Танцов състав                                                                                                                                 при ДГ „Слънце”  – гр. Ямбол

Втора възрастова група:

I награда – не се присъжда

II награда – не се присъжда

III награда – ДЮТК „Здравец”                                                                                                                              при НЧ „Слънце-1928”  – с. Гавраилово, общ. Сливен

Трета възрастова група:

I награда – ДЮТК „Здравец”                                                                                                                                   при НЧ „Слънце-1928”  – с. Гавраилово, общ. Сливен

 II награда – Студио по народни танци                                                                                                                     при Общински детски комплекс – гр. Ямбол

 III награда – не се присъжда

Четвърта възрастова група:

I награда – ДФА „Шарено герданче”                                                                                                                 ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом гр. Търговище

II награда – Танцов състав „Житен клас”                                                                                                          при НЧ „Възраждане-1926” –  с. Зимница

 III награда –  ДЮТК „Здравец”                                                                                                                                  при НЧ „Слънце-1928” – с. Гавраилово, общ. Сливен

Категория народни инструменти

Първа възрастова група:  не се присъжда.

Втора възрастова група:

I награда – не се присъжда.

II награда – Анета Георгиева,                                                                                                                                 Школа по изкуствата „Илия Аврамов”                                                                                                                при НЧ „Д. П. Сивков-1870” – гр. Нова Загора

 

III награда – не се присъжда.

 

Четвърта възрастова група:

I награда – Стоян Росенов Иванов                                                                                                                           НУФИ „ Филип Кутев” – гр. Котел

 Специалната награда на НЧ „Зора-1945” се присъжда на     

ДФА „Шарено герданче” към Младежки дом гр. Търговище

Жури:

                                        Председател:

                                                       Членове: 1.

                                                                       2.

Comments are closed.