15.03.2024 Написано от Зора

42 ИЗДАНИЕ НА  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ                                                                                          „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2024

 

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Община Ямбол.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2024  ще се проведе през месец април в два етапа.

Първи етап: включва конкурси – за рисунка и украса, свързани с пролетния цикъл от календара на българина. Откриването на изложбата с творбите на участниците и награждаването на победителите ще се състои в Арт салона на НЧ „Зора-1945”  на 18 април /четвъртък/ 2024 г. от  17:30 часа.

Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе в Зрителната зала на читалището на  27 април /събота/  2024 г.  от  10:00  часа.

 1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 5 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета, а бързата до три. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

 1. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайдазадължително с ручило, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 5 минути.

Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.

 1. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 10 минути.

 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
 2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
 3. Такси за участие:

– 10,00  лева за индивидуалните изпълнители;

– 30,00 лева за съставите.

Таксите се внасят по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса  „Родило се, преродило“.

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

         Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

 

ЗАЯВКИ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 

Първи етап: срок за предаване на експонатите  – 12 април 2024 г.

Втори етап: заявките с платежното нареждане се подават до 22 април 2024 г. на адрес:

 

Народно читалище „Зора-1945”

пл. „Захари Стоянов”  № 2 А

8600, гр. Ямбол       или

e-mail:  zora_yambol@ mail.bg

Телефони за контакт: 046/ 666 951  и  0879069613, 0879069615.

 

Приложение: заявка за участие.

 

 

42  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2024

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Име на индивидуален участник или състав:

(за индивидуалните участници – задължително  име, презиме, фамилия)

ЕГН :                                                                     Тел:

Институция / организация:

Адрес:

Конкурс  (народно пеене;  инструмент  или танци):

 

Възрастова група и брой участници:

Ръководител /име, презиме, фамилия/:

Тел:

Email:

Репертоар за участие:

 

 

Съпровод:

 

Забележка:  попълват се всички полета!

15.05.2023 Написано от Зора

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 13 май  2023 г. се проведе Ученически фестивал           „ Песните на Европа” Ямбол – 2023

 

Комисия в състав: Председател – Цветомира Гицова

Членове:   Соня Аршавир  и Ивелина Александрова  направи следното класиране:

 

ИНДИВИДУАЛНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

 

Първа възрастова група:

 

І награда:  Дария Красимирова Недева – ДГ „Радост“, Ямбол

 

ІІ награда:  Александра Атанасова – ДГ „Надежда“, Елхово

 

ІІ награда:  Неделия Миленова Проданова – НЧ „Съгласие-1862“, Ямбол

 

ІІІ награда: Михаела Стоянова Стоянова – Студия по изкуствата „Белканто“, Ямбол

 

 

Втора  възрастова група:

 

Специална награда:  Боряна Радостинова Стоянова, ЦПЛР, Бургас

 

І награда:  Сиана-Мия Господинова, ЦПЛР-ОДК, Търговище

 

ІІ награда: Емма Христова Йорданова, ЦПЛР-ОДК, Търговище

 

ІІ награда: Гая Колев, Студия по изкуствата „Белканто“, Ямбол

 

ІІ награда: Виктория Илиева Пенева, НЧ „Умение-2003“, Ямбол

 

ІІІ награда: не се присъжда

 

 

Трета възрастова група:

 

Специална награда: Зорница Илиянова Господинова, ЦПЛР-ОДК, Търговище

І награда:  Магдалена Петрова Гочева, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол „25“

 

І награда:  Зорница Златкова Костадинова, ОУ „Николай Петрини“, Ямбол

 

ІІ награда:  Стефания Тодорова Драгнева, Студио за поп пеене при ОДК, Ямбол

 

ІІ награда:  Стилияна Станимирова Илиева, Студио за поп пеене при ОДК, Ямбол

 

ІІ награда:  Рая Диян Донева, ОУ „Николай Петрини“, Ямбол

 

III награда:  не се присъжда.

 

 

Четвърта възрастова група:

 

Специална награда – Наталия Пламенова Георгиева, НЧ „Умение-2003“, Ямбол

 

І награда:  Вяра Николаева Атанасова, ЦПЛР-ОДК, Търговище

 

І награда: Габриела Иванова Иванова, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол

 

ІІ награда:  Пламена Димитрова Комитова, НЧ „Умение-2003“, Ямбол

 

III награда:  не се присъжда.

 

Поощрителна награда: Стоян Павлов Тетевенски, НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен

 

Поощрителна награда: Катерина Викторивна Романюк, НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен

 

 

 

 

ВОКАЛНИ ГРУПИ:

 

 

Втора  възрастова група:

 

І награда:  Вокална група „Усмивки“, Общински детски комплекс, Ямбол

 

ІІ награда:  Дария Ганева и Стефан Белогроздев, ОУ „Николай Петрини“, Ямбол

 

ІІ награда:  ВГ „Вдъхновение“, НЧ „развитие-1893“, Елхово

 

ІІ награда:  София Иванова, Таня Жекова, Ивайла Ботушанова, Студио за поп пеене при ОДК, Ямбол

 

ІІІ награда:  Вокална формация „Медени гласчета“, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Тополовград

 

 

Трета възрастова група:

 

Специална награда: Трио „По ноти“, ЦПЛР-ОДК, Търговище

 

І награда: ВГ Руски клуб „Круг друзей“, НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен

 

ІІ награда:  ВГ „Караоке клуб“, ОУ „Николай Петрини“, Ямбол

 

III награда:  не се присъжда.

 

 

Четвърта възрастова група:

 

Специална награда: ВГ „Арт клуб“, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол

 

ІІ награда:  Наталия Георгиева и  Пламена Комитова, НЧ „Умение-2003“, Ямбол

 

III награда:  Мария Иванова и Стефания Драгнева, Студио за поп пеене при ОДК – Ямбол

 

Жури:

 

Председател:

 

Членове: 1.

 

РЕД ЗА ЯВЯВАНЕ УЧЕНИЧЕСКИЯ ФЕСТИВАЛ „С песните на Европа” – 13 МАЙ 2023

12.05.2023 Написано от Зора

1 Михаела Стоянова Стоянова
2 Теодора Ростиславова Тодорова
3 Неделия Миленова Проданова
4 Александра Атанасова
5 Дария Красимирова Недева

 

6 Вокална група „Мини“
7 Мелани Мехмедова Алиева
8 Иван Начев
9 Дария Ганева и Стефан Белогроздев
10 Вокална група „Усмивки“
11 Дебора Николаева Манолова
12 Милена Пастърмаджиева
13 Теа Николаева Николова
14 Вокална формация „Медени гласчета“
15 Боряна Радостинова Стоянова
16 МФ  „До Ре Минчета“
17 Таня Георгиева Жекова
18 Росица Тасева
19 ВТ „Ямбол“- Емили, Тиффани, Мартин
20 Полина Йорданова Динева

 

21 София Христова Иванова
22 Емма Христова Йорданова
23 ВГ „Вдъхновение“
24 Елица Димитрова Крушкова
25 Ивайла Иванова Ботушанова
26 Гая Колев
27 ВГ „Славееви гласове“
28 Емилия Сергеевна Кравченко
29 ВД Рая Хаджидимитрова и Искра Стойкова
30 Сиана-Мия Господинова
31 Жени Иванова Койчева
32 Аделина Янчева
33 София Иванова, Таня Жекова, Ивайла Ботушанова
34 Вокална група „По ноти“

 

35 Виктория Илиева Пенева
36 Ивет Стефанова Атанасова
37 Даяна Валентинова Анатолиева

 

38 Шеннур Ислям Фикрет
39 ВГ „Караоке клуб“
40 Диана Танчева
41 Магдалена Петрова Гочева
42 Оля Кирилова Радоева
43 Миглена Великова Казакова
44 Калина Славова Георгиева
45 ВГ Руски клуб „Круг друзей“
46 Симона Стоянова Стоянова
47 Йоана Николаева Димова
48 Дебора Илиева
49 Радослав Лалев Методиев
50 Рая Диян Донева
51 Зорница Илиянова Господинова

 

52 Стефания Тодорова Драгнева
53 Дияна Начева
54 Зорница Златкова Костадинова
55 Стилияна Станимирова Илиева
56 Трио „По ноти“
57 Ана Андреева Трифонова
58

 

Кристияна Николаева Георгиева
59 Диляна Владимирова Василева
60 Сияна Георгиева Узунова
61 Даниел Александров Николаев

 

62

 

Вяра Николаева Атанасова
63 Наталия Георгиева, Пламена Комитова
64 Евгения Красимирова Русева
65 Габриела Иванова Иванова
66 Мария Красимирова Иванова
67 Александрина Петрова Нунева
68 Пламена Димитрова Комитова
69 ВГ „Арт клуб“
70 Катерина Викторивна Романюк
71 Десислава Стаменова Стамова
72 Наталия Пламенова Георгиева
73 Мария Иванова и

Стефания  Драгнева

74 Стоян Павлов Тетевенски

19.04.2023 Написано от Зора

УЧЕНИЧЕСКИ  ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИТЕ   НА   ЕВРОПА“,  ЯМБОЛ,  2023

 

С Т А Т У Т

 

 1. Организатори на фестивала:

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

 

 1. Цели и задачи на фестивала:

Фестивалът си поставя следните цели:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

 • Време и място за провеждане на фестивала:

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 13 май 2023 г., събота, от 10:30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2023 включва в себе си конкурс за поп пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

 

 1. Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;                                                                                                                                       втора: 7 – 10 години;                                                                                              трета: 11 – 15 години;                                                                                       четвърта: 16 – 19 години.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
 • 10,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
 • 20,00 лв. за дуети;
 • 30,00 лв. за вокалните групи.
 1. Пътните и дневните са за сметка на участниците.

 

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Професионално жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще получат дипломи и парични награди.

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран и записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  11 май 2023 г.

на  адрес:  НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615, 0879069613.

Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:

 

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса „Песните на Европа“.

 

З А Я В К А

за участие в Ученически фестивал „ Песните на Европа”- Ямбол, 2023

 

 1. Участник: ……………………………………………………………………………………………..

(Име, презиме и фамилия на индивидуалния участник или название на вокалната група)

 1. Брой участници /за вокалните групи/: ………………
 2. Институция, която представлява ………………………………………………………….
 3. Години …………….
 4. В коя възрастова група ще се състезава изпълнителят? …………………….
 5. Ръководител: …………………………………………………………………………………….
 6. Име на песента ………………………………………………………………………………….
 7. Автори на песента ………………………………………………………………………………

(ако са известни или от репертоара на кой известен изпълнител е песента).

 1. Информация за контакти ……………………………………………………………………

(телефони, e-mail, лице за контакти)

 

 

10.04.2023 Написано от Зора

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 8 април  2023 г., се извърши оценяване на децата, участвали в конкурсите за изпълнение на народна песен, инструмент и танц в 41-тото издание на Националния фолклорен  ученически  фестивал  „Родило се, преродило”,  Ямбол – 2023 .

 

 

Комисия в състав: Председател – Петър Димитров и членове Ирина Желева и Пламен Дуков направи следното класиране:

 

 

Категория народни инструменти

 

 

Първа възрастова група:

 

I награда – Божидар Иванов

ДГ „Червената шапчица“, Ямбол

 

II награда – не се присъжда

 

III награда –  не се присъжда

 

 

 

 

Втора възрастова група:

 

I награда – Кристиян Цоклинов

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

II награда – Радислав Иванов

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

III награда –  не се присъжда

 

Трета възрастова група:

 

I награда – Неделин Живков Желев

Град Сливен

 

II награда – Петьо Иванов Палов

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

II награда – Стоян Димитров Димитров

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

III награда – Николай Стоянов Мечев

Гайдарска школа „Христанов“, Твърдица

 

Категория народно пеене

 

Първа възрастова група:

 

I награда – Александра Атанасова и  Изабел Стоянова

ДГ „Надежда“, Елхово

 

I награда –  Алис Чолакова

НЧ „Зора-1860“, Сливен

 

II награда – Росиана Стоянова и Лилия Желязкова

Група „Барабанче“, ДГ „Валентина“

 

II награда – Габриела Кавалджиева –  ШПН „Славейче“                               НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

II награда – Хрисия Железчева – ШПН „Славейче“                                                 НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

III награда –  Неделия Проданова

НЧ „Съгласие-1860“, Ямбол

 

III награда –  Преслава Славова

ДГ „Пламъче“, Ямбол

 

III награда –  Кристиана Михова

ДГ „Валентина“, Ямбол

 

Втора възрастова група:

 

I награда – Божидара Илиева – ШПН „Славейче“                                                      НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

I награда –  Божидар Димитров

НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

I награда – Иванина Колева –  ШПН „Славейче“                                                        НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

I награда – Даная Атанасова

НЧ „Димитър Данаилов-2013“, Чирпан

 

II награда – Невена Колева

НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

II награда –  Мартина Иванова

ШИ „Илия Аврамов“, Нова Загора

 

II награда – Десислава Десиславова Радева

ШНП „Харманлийски славеи“, Харманли

 

II награда – Вероника Иванова

Общински детски комплекс – Ямбол

 

III награда – Ванеса Илиева – ШПН „Славейче“                                                      НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

III награда – Иехая Желязкова

ШНП „Харманлийски славеи“, Харманли

 

III награда – Мадлен Иванова

НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

III награда – Стелияна Георгиева –  ШПН „Славейче“                                                      НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

Поощрение: Матей Калчев

НЧ „Зора-1860“, Сливен

Поощрение: Дарина Добрева

ОУ „П. Р. Славейков“, Ямбол

Поощрение: Галина Динкова Ламбова

ШНП „Харманлийски славеи“, Харманли

 

Трета възрастова група:

 

I награда –  Маргарита Георгиева

НЧ „Зора-1860“, Сливен

 

I награда –  Юркел Османов Ахмедов

ОУ „ Йордан Йовков“, Ямбол

 

II награда – Дария Господинова

ШИ „Илия Аврамов“, Нова Загора

 

II награда – Диана Танчева

НЧ _Развитие-1893“, Елхово

 

III награда –  Ваня Димитрова – ШПН „Славейче“                                                                       НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

 

Четвърта възрастова група:

 

I награда –  Деница Костова

ШИ „Илия Аврамов“, Нова Загора

 

I награда – Ивелина Димитрова – ШПН „Славейче“                                                       НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

II награда –  Стелияна Петрова Петрова

Общински детски комплекс, Ямбол

 

II награда –  Йоанна Иванова Иванова

НУФИ „Филип Кутев“, Котел

 

II награда –  Любена Йорданова – ШПН „Славейче“                                                            НЧ „Христо Ботев-1897“, Сливен

 

III награда – Цветозара Колева

НЧ „Зора-1860“, Сливен

 

Категория танцови състави

 

Първа възрастова група:

 

I награда –  Танцова група – ДГ „Пролет“

Гр. Ямбол

 

I награда –  Група „Звънче“

ДГ „Надежда“, Елхово

 

II награда – Танцов състав ДГ „Валентина“

Гр. Ямбол

 

III награда –  не се  присъжда

 

Поощрение – Група „Буратино“

ДГ „Червената шапчица”, Ямбол

 

Поощрение – Група „Облаче“

ДГ „Радост“, Ямбол

 

Поощрение – ДГ „Щастливо  детство“

Град Ямбол

 

Втора възрастова група:

 

I награда – не се присъжда

 

II награда – не се присъжда

 

III награда – не се присъжда

 

 

 

Трета възрастова група:

 

I награда – ДФТФ „Гребенци“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Силистра

 

I награда – ДЮТС „Яница“

Общински детски комплекс, Елхово

 

II награда – не се присъжда

 

III награда –  Студио за народни танци

Общински детски комплекс, Ямбол

 

Поощрение – Танцов състав „Фолклорна дъга“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево

 

 

Четвърта възрастова група:

 

I награда – Студио за народни танци

Общински детски комплекс, Ямбол

 

II награда – не се присъжда

 

III награда –  не се присъжда

 

Жури:

 

1.

 

 

3.

 

 

НФУФ „Родило се, преродило“

13.02.2023 Написано от Зора

41 ИЗДАНИЕ НА  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ                                                                                         „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2023

 

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Община Ямбол.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2023  ще се проведе през месец април в два етапа.

Първи етап: включва конкурси – за рисунка и украса, свързани с пролетния цикъл от календара на българина. Откриването на изложбата с творбите на участниците и награждаването на победителите ще се състои в Арт салона на НЧ „Зора-1945”  на 5 април 2023 г. от  17:30 часа.

Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе в Зрителната зала на читалището на  8 април /събота/  2023 г.  от  10:30  часа.

 1. Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

 1. Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.

 1. Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Всички изпълнители трябва да бъдат облечени в народна носия.
 2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
 3. Такси за участие:

– 10,00  лева за индивидуалните изпълнители;

– 30, 00 лева за съставите.

Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса  „Родило се, преродило“ .

 

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

 

         Изпълненията на участниците се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

 

ЗАЯВКИ  ЗА  УЧАСТИЕ:

 

За първи етап:  срок за предаване на експонатите  – 31 март 2023 г.

За втори етап: заявките се подават до  4 април 2023 г. на адрес:

 

Народно читалище „Зора-1945”

пл. „Захари Стоянов”  № 2 А

8600, гр. Ямбол       или

e-mail:  zora_yambol@ mail.bg

Телефони за контакт: 046/ 666 951  и  0879069613, 0879069615.

 

Приложение: заявка за участие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2023

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:  ……………………………………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ………………………………….                Тел: ……………………………………………….

E-mail:    ……………………………………………………

Институция / организация:  …………………………………………………………………………

Конкурс   (народно пеене;  инструмент  или танци):

…………………………………………………………………………………………………………………….

Възрастова група и брой участници  ………………………………………………………

Ръководител: ………………………………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия/

Тел:  ……………………………………………………….

Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………

 

Съпровод:    …………………………………………………………………………………..

09.03.2022 Написано от Зора

40  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                               „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2022

 

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Община Ямбол и ще се реализира в онлайн формат.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2022  ще се проведе през месец април като участниците ще могат да се изявят в следните конкурси:

 • „Моят любим пролетен празник“ – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници от пролетния цикъл на българина;

 

 • Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по две народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

 • Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

Изискването, за безмензурна песен и мелодия, се отнася за трета и четвърта възрастова група.

 

 • Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 

 1. Всички участници в конкурсите за песен, инструментално изпълнение и танц трябва да бъдат облечени в народна носия.
 2. Краен срок за подаване на експонатите за конкурсите за рисунка изделия, свързани с фолклора на българина – 14 април 2022 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945“

пл. „Захари Стоянов“ 2А

8600, гр. Ямбол

 

 1. Краен срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията за конкурсите за музика, песен и танц – 14 април 2022 г.

на  e-mail: rodiloseprerodilo20@mail.bg

 

Изисквания за видеозаписите:

– да бъдат записани в хоризонтално положение с телефон, видеокамера или фотоапарат;

– да бъдат заснети в домашна обстановка или репетиционна зала;

– не се допускат студийни записи, като звукови подложки, технически корекции или монтаж.

 

 1. Такси за участие:

– 10,00  лева за индивидуалните изпълнители;

– 30, 00 лева за съставите

 

по банков път на сметка:

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF

за конкурса  „Родило се, преродило“ .

 

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

 

         Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видео-изпълненията на участниците ще се оценят на 16 април 2022 г. от жури, включващо специалисти в областта на изобразителното и  фолклорното изкуство.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота.

Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 април 2022 г.                на фейсбук страницата на НЧ „Зора-1945”.

За допълнителна информация:   046/ 666 951  и  0879069615.

 

Приложение: заявка за участие.

 

 

 

 

40  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2022

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:  ………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ……………………………… …       Тел: ……………………………………….

E-mail:    ……………………………………………………

Институция / организация:  …………………………………………………………………………

Конкурс   (народно пеене;  инструмент  или  танци):

……………………………………………………………………………………

Възрастова група  и  брой участници:  

 ………………………………………………………………………………….

Ръководител: ………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия/

Тел:  ……………………………………………………….

Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………

 

Съпровод:    ………………………………………………………………………….

31.08.2021 Написано от Зора

Вие сте музикални, пеете добре, артистични сте ……..
Заповядайте на прослушване, за да станете част
от талантливото семейство на ВГ „Пятница 13″ при НЧ „Зора-1945″.
Очакваме желаещите от 8 до 55 годишна възраст.
Телефин за контакти 0887 02 12 82
Елена Иванова – художествен ръководител.за соц.мрежа

Протокол от фестивала „С песните на Европа“

17.05.2021 Написано от Зора

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 15 май  2021 г., се проведе ученическия фестивал         „С песните на Европа”, Ямбол – 2021

 

 

Комисия в състав:

Председател – Цветомира Гицова

Членове:  Елена Иванова и Божидара Божилова направи следното класиране:

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

 

Първа възрастова група:

 

І награда:   Александра  Стоянова  Атанасова

                   НЧ „Развитие – 1893″, гр. Елхово

 

ІІ награда:  Катрин  Николаева  Калканджиева

ДГ“Надежда“, гр. Елхово

 

ІІІ награда:  Рая  Тодорова  Хаджидимитрова    

                    ДГ „Пламъче”,  гр. Ямбол                                             

 

Поощрение:   Симона  Данчева  Иванова                               

                                ДГ „Валентина“, гр. Ямбол

 

                                Вокална група „СЛАДУРАНИ“      

                                ДГ „Радост“ , гр. Ямбол   

                                   

 

Втора  възрастова група:

 

І награда:    Йоана Ташева  Ташева

ДМФ „Звездопад“,  гр. Стара Загора

                              

ІІ награда:  Пресияна  Димитрова                                         

НЧ „Развитие – 1893″, гр. Елхово

 

ІІІ награда:  Вокалната група „Славееви гласове”

при  НУ „Проф.Нойков”, гр.Ямбол

 

Поощрение:   Емилиян  Иванов,  Калина  Георгиева

ВГ „Славееви гласове”

НУ „Проф.Нойков”, гр.Ямбол

 

 

 

Трета възрастова група:

 

І награда:  Кристиан  Петев  Николов                        

                  читалищен клас по пеене

НЧ „П. К. Яворов-1920” –София

 

І награда:  Наталия  Руменова  Ковачева

ВС „Бижу”  при  НЧ „Съгласие -1862” – Ямбол

                

ІІ награда:  Рая  Диян  Донева             

                    ОУ „Николай Петрини“ – гр.  Ямбол

 

ІІ награда:  Мария  Красимирова  Иванова

Студио за поп пеене при  ОДК,  гр.Ямбол

 

III награда:     Виктория  Добрева  Добрева

ОШИ“ Илия Аврамов“, гр.Нова Загора

 

 

Поощрение:      Мария Дел Кармен  Кръстева  Мангърова

ОШИ“ Илия Аврамов“, гр.Нова Загора

 

                                   Габриела Ангелова Георгиева

ВС „Бижу”  при НЧ „Съгласие -1862” – Ямбол

 

 

 

 

Четвърта възрастова група:

 

І награда:    Пейти  Димитрова                                                                                                                       ВГ за руски песни „Пятница 13“

при НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

І награда:    Маги Панайотова

ВГ за руски песни „Пятница 13“

при НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

І награда:    ВГ „Вдъхновение“

Н Ч „Развитие – 1893″,  гр. Елхово

 

 

ІІ награда:   Евангелина Станкова                                                                                            ВГ за руски песни „Пятница 13“

при НЧ „Зора-1945“, Ямбол

 

III награда:  Мария Златкова Костадинова                                                  ВС „Бижу”

при НЧ „Съгласие -1862” – Ямбол

 

 

Поощрение:    Ния  Радостинова  Щерева

при Общински детски комплекс, гр.Ямбол

 

 

 

 

 

Жури:

 

Председател:

Членове: 1.

 

28.04.2021 Написано от Зора

На вниманието на отличените във фестивала
„Родило се, преродило“:
 
Уважаеми таланти,
своите награди ще получите в седмицата
10 – 14 май 2021 г.
 
Весели празници на всички!
 
С уважение,
Евдокия Янкова,
секретар на НЧ „Зора-195″