01.04.2021 Posted by Зора

ХХХIX  ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ    „РОДИЛО  СЕ,  ПРЕРОДИЛО” – ЯМБОЛ, 2021

 

                Непрекъснато променящата се епидемиологична  обстановка наложи фестивалът да се реализира в онлайн формат.

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945” с подкрепата на Министерство на културата  и  Община Ямбол.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

СТАТУТ

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2021  ще се проведе през месец април като участниците ще могат да се изявят в следните конкурси:

  • Моят любим пролетен празник” – за рисунки и за изработване на сувенири и украса, характерни за фолклорните празници от пролетния цикъл на българина;

 

  • Конкурс за изпълнение на българска народна песен. Участниците представят солово по 2 народни песни, една от които е бавна (безмензурна) и задължително едната е тракийска.

Общото времетраене на изпълненията е 4 минути, като това на безмензурната песен не трябва да съдържа повече от два куплета. Изпълненията могат да бъдат със съпровод.

  • Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура). Участниците изпълняват солово по две мелодии, като едната е бавна (безмензурна) с характер, съответстващ на дадения инструмент. Общо времетраене на изпълнението – 4 минути.

Изискването за безмензурна песен и мелодия се отнася за трета и четвърта възрастова група.

  • Конкурс за изпълнение на народни танци – представят се танцови състави с изпълнение до 8 минути.

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

Първа –  предучилищна възраст;

Втора –   7-10 годишна възраст;

Трета –   11-14 годишна възраст;

Четвърта – 15-19 годишна възраст.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

  1. Всички участници в конкурсите за песен, инструментално изпълнение и танц трябва да бъдат облечени в народна носия.
  2. Срок за подаване на експонатите за конкурсите за рисунка и изделия, свързани с фолклора на българина – 23 април 2021 г. на адрес:

Народно читалище „Зора-1945”

пл. „Захари Стоянов”  № 2А

8600, гр. Ямбол

  1. Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията за конкурсите за музика, песен и танц – 23 април 2021 г. на

e-mail:   rodiloseprerodilo20@mail.bg

 

ЖУРИ И НАГРАДИ:

          Експонатите в конкурсите за рисунка и сувенири и видео-изпълненията на участниците се оценяват на 24 април 2021 г. от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство  художници.

Всички, участвали в конкурсите, получават грамота. Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26 април 2021 г. на сайта на НЧ „Зора-1945”.

За допълнителна информация:  046/666 951;  0879069615;  0879069613.

ХХXIX   ФОЛКЛОРЕН   УЧЕНИЧЕСКИ   ФЕСТИВАЛ

“РОДИЛО СЕ, ПРЕРОДИЛО“  – ЯМБОЛ,  2021

 

З А Я В К А    З А    У Ч А С Т И Е

 

Участник:  ……………………………………………………………………………………………..

( име, презиме, фамилия)

ЕГН : ……………………………… …       Тел: ……………………………………………………………..

E-mail:    ……………………………………………………

Институция / организация:  ………………………………………………………………………………

Конкурс   (народно пеене;  инструмент  или танци):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Възрастова група ………..  брой участници /за танцовите състави/: ………………….

Ръководител:  …………………………………………………………………………………………………….

/ име, презиме, фамилия/

Тел:  ……………………………………………………….

Email: ……………………………………………………..

Репертоар за участие:

  1. ………………………………………………………………………………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

 

Съпровод:    ……………………………………………………………………………………………..

 

Comments are closed.